Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Dve muchy jednou ranou

Publikované: 21. 01. 2014 14:30

Téma výstavby 99 nájomných bytov rezonuje u našich občanov čoraz silnejšie.

December priniesol nielen petíciu občanov proti výstavbe bytového domu na ul. Komenského, ale aj chýr o ubytovaní neprispôsobivých občanov do uvedených bytov.

Zabudli sme na to čo bolo?

Len donedávna bola bývala materská školy Kýčerka II. len budovou, ktorá slúžila ako útočisko pre bezdomovcov a asociálov. Bola tŕňom v oku obyvateľov Kyčerky. Problém ostal dlhé roky neriešený, bývalé vedenie mesta si „umývalo ruky“ vyjadrením, že majetok nie je mestský, a preto s tým nemôže nič robiť.

Až súčasné vedenie mesta však ukázalo, že keď sa chce, tak sa dá.

Ing. Milan Gura: „Jednoznačne chcem obyvateľov ubezpečiť, že tieto byty nie sú určené pre neprispôsobivých občanov. V nových bytoch budú žiť mladé rodiny, ktoré sa možno práve ešte dnes tlačia v byte spolu so svojimi rodičmi. Nezabúdajme, že touto stavbou sme zároveň vyriešili dlhoročný problém s ruinou, ktorá znižovala bezpečnosť všetkých obyvateľov v susedstve."

Aký by mal byť teda výsledok?

Ilustračné foto

Bytový dom bude tvoriť 99 nájomných bytov (36 jednoizbových, 54 dvojizbových a 9 trojizbových bytov), na každý byt pripadne minimálne jedno parkovacie miesto, zároveň sa počíta aj so stojiskami na smetné nádoby a separovaný zber – to všetko bude len v rámci oploteného areálu bývalej materskej školy. Jednoznačne byty nie sú určené pre neprispôsobivých občanov.

Kto a ako môže získať nájomný byt?

Nájomný byt, ale nie je pre každého!

Nájomcom môže byť mladá rodina, z ktorej aspoň jeden z manželov je mladší ako 35 rokov a spĺňa podmienku príjmu, to znamená že mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, nesmie prevyšovať trojnásobok životného minima.

Aký je teda postup pri žiadosti o pridelenie nájomného bytu?

Základnou podmienkou  prenajatia, teda pridelenia  mestského nájomného bytu je zaradenie sa do  evidencie žiadosti. Žiadosť sa podáva v podateľni Mesta Čadca. V tlačive je potrebné uviesť kto žiada o byt, z akých dôvodov, zamestnanie žiadateľa, príjem z uvedeného zamestnania  alebo iný príjem.

Kritéria, podmienky a zásady pri prideľovaní nájomných bytov

Mesto Čadca má schválené Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta  a taktiež Zásady na prideľovanie bytov postavených zo ŠFRB.

V zmysle VZN a Zásad na prideľovanie bytov je podmienkou na zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov trvalý pobyt v meste Čadca a tiež  žiadateľ nesmie byť vlastníkom inej nehnuteľnosti vhodnej na bývanie.

V prípade rozhodovania o pridelení bytu je zostavené poradie naliehavosti, ktoré je predložené na odporučenie Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej. Po doporučení komisiou, primátor mesta udeľuje súhlas na pridelenie bytu.  Poradie naliehavosti sa určuje podľa dĺžky evidencie žiadosti a naliehavosti riešenia situácie, zohľadňujú sa sociálne, príjmové a iné kritériá.

Na vyššie miesto v poradovníku sa môžu dostať napríklad učitelia, lekári či pracovníci Mestského úradu v Čadci.

VZN o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Čadca

VZN o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Čadca číslo

 

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk