Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Európsky týždeň boja proti drogám

Publikované: 20. 11. 2012 11:45

MESTO ČADCA - Mestská polícia Čadca s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám“  pripravila niekoľko aktivít pre  žiakov  druhého stupňa všetkých základných  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Cieľom týchto aktivít je  aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog. Európsky týždeň boja proti drogám vznikol pôvodne ako Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam z iniciatívy Európskej komisie v roku 1998.  Stalo sa tradíciou, že počas tretieho novembrového týždňa sa organizujú a zviditeľňujú aktivity a výzvy vo vzťahu k užívaniu drog. Vzhľadom k tomu, že problematika kontroly drog patrí medzi dôležitú agendu prevencie v našom meste, chceme  aj tento rok upriamiť pozornosť deti a mládeže, ako i dospelých  na tento problém. Pripravili sme internetovú súťaž pre žiakov 5. a  6. ročníkov, do ktorej sa môžu žiaci zapojiť na www.policia.mestocadca.sk. V súťaži sme využili motivačné techniky práce s využitím počítača zamerané  najmä na problematiku užívania alkoholu a cigariet detí a mládeže. Pre žiakov 7. ročníkov sú pripravené súťažné tvorivé dielne v tvorbe plagátov s novinovými, alebo internetovými správami o nešťastiach, ktoré spôsobil alkohol, napríklad dopravné nehody, bitky, rozvody a pod. A pre žiakov 8.a 9. ročníkov sú pripravené interaktívne prednášky a besedy s odborníkmi zamerané na prevenciu drogových závislostí.  V klube mládeže na Mestskej polícií v Čadci budú prebiehať  workshopy zamerané na problematiku drog.  Všetky aktivity budú prebiehať až do konca novembra 2012. Pre víťazov sú pripravené veľmi atraktívne ceny, ako napr. zážitkovo-vzdelávací pobyt zameraný na prevenciu kriminality v našom meste, prestížne vecné ceny, jazdy v služobnom motorovom vozidle Mestskej polície Čadca a pod. Za všetky ceny do súťaže ďakujeme sponzorom, najmä SPS Tatra,a.s. Korňa, Michalovi Radolskému, Kataríne Budošovej, MPK s.r.o Čadca, Františkovi Brezinovi.

srž. Mgr. Marcela Voreková
Mestská polícia Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk