Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Februárové stretnutie primátora mesta Ing. Milana Guru v mestskej časti Milošová

Publikované: 20. 02. 2012 14:33

Druhé stretnutie občanov s primátorom mesta Čadca Ing. Milanom Gurom pod názvom „Pri káve s primátorom mesta“ sa tentokrát uskutočnilo v piatok 17.2.2012 o 17:00 hod. v priestoroch NOVÁ LAVÍNA v Čadci - Milošová.

Na stretnutí boli okrem primátora prítomní aj zástupca primátora a zároveň poslanec za daný volebný obvod Ing. František Privára, riaditeľ Mestského podniku služieb Ing. Peter Lariš, vedúci oddelenia dopravy územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti Ing. František Ščury a zástupca za mestskú políciu por. Slavomír Klus.

V úvode stretnutia všetkých prítomných srdečne privítal primátor mesta, ktorý hneď informoval o krízovej situácií, ktorá v našom meste pretrváva od štvrtka 16.2.2012.

Informoval o vydaných súboroch opatrení potrebných na vykonanie záchranných prác na územní mesta Čadca a o činnosti Mestského podniku služieb Čadca, ktorý realizuje neodkladné úkony predovšetkým so sprístupňovaním ciest prostredníctvom vlastných síl a prostriedkov, a tiež v spolupráci s externými firmami. Z dôvodu kalamitnej situácie požiadal občanov o trpezlivosť do doby sprístupnenia jednotlivých komunikácií. Zdôraznil, že si uvedomuje nelichotivú situáciu spôsobenú kalamitným stavom, ktorý v našom meste pretrváva a napriek tomu neváhal postaviť sa pred občanov a čeliť ich konfrontácií.

Na stretnutí sa pýtali občania otázky osobne priamo primátora, ako aj ostatných prítomných. Otázky a problémy občanov sa zaznamenali a následne sa budú riešiť.

Problémy, na ktoré sa občania pýtali osobne, priamo na stretnutí

Podnet občana mesta: Miestna časť U Vilči ako aj časť Chalupiská má problémy s nedostatočne vykonanou zimnou údržbou, oblasti sú neprejazdné. Navrhujú vyfrézovanie uvedených lokalít.

Na podnet občana odpovedal primátor mesta: Z dôvodu kalamitnej situácie požiadal občanov o trpezlivosť do doby sprístupnenia jednotlivých komunikácií.

Na podnet občana odpovedal riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca Ing. Peter Lariš: Situáciu budeme riešiť, zdôraznil plán, podľa ktorého MPS zabezpečuje odstraňovanie snehu z miestnych komunikácií a priestranstiev. Občanom poskytol číslo na dispečing a vyzdvihol ich prácu ako aj fakt, že sú k dispozícií 24 hodín denne a promptne riešia podnety občanov.

Miestna časť U Vilči  v priebehu pondelka 20.2. 2012 bola vyfrézovaná.

Otázka občana mesta: Nebolo by možné zabezpečiť vo večerných hodinách odstránenie snehu pred potravinami a podnikom Nová Lavína.
Na otázku občana odpovedal riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca Ing. Peter Lariš: Ako prvé sa udržujú zjazdné hlavné cesty, trasa autobusovej dopravy, potom nasledujú vedľajšie cesty, prístupové cesty k parkoviskám. Následne je zabezpečená zjazdnosť ciest, údržba chodníkov a nakoniec ostatných verejných priestranstiev.
Podnet občana mesta: Poukázal na nutnosť povrchovej úpravy vozovky po rozkopávkach spoločnosti SEVAK v dĺžke 40 m.
Na podnet občana odpovedal vedúci oddelenia dopravy územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti Ing. František Ščury: Mesto pomôže spoločne s Mestským podnikom služieb povrchovú úpravu zrealizovať. So situáciou sa bližšie oboznámia v priebehu jari.
Otázka občana mesta: Môže mesto pomôcť s úpravou vozovky U Poláka?
Na otázku občana odpovedal riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca Ing. Peter Lariš: Mestský podnik služieb sa už daným problémom zaoberal a v priebehu minulého roku už časť úpravy spomínanej vozovky riešil, určite sa bude pokračovať.
Podnet občana mesta: Vyjadril nespokojnosť s úradnými hodinami na Mestskom úrade v Čadci
Na podnet občana odpovedal primátor mesta: Otváracie a úradne hodiny na Mestskom úrade v Čadci sú prispôsobené k poskytovaným službám, ktoré umožňujú zvýšiť efektivitu a spokojnosť občanov. Dbám na spokojnosť občanov a ochotu zamestnancov pri vybavovaní žiadostí a úradných záležitostí.
Otázka občana mesta: Bolo by možné zo strany mesta zabezpečiť predĺženie verejného osvetlenia o 1 svietidlo k obytnému domu
Na otázku občana odpovedal riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca Ing. Peter Lariš: Podnetom sa Mestský podnik služieb bude v krátkom čase zaoberať a umiestni na existujúci stĺp elektrického vedenia nové svietidlo.
Podnet občana mesta: Poukázal na nevyhovuje priestory Kysuckej knižnice v Čadci
Na podnet občana odpovedal primátor mesta:  Budova Kysuckej knižnice v Čadci sa momentálne rekonštruuje v dôsledku realizácie projektu „Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti Kysuckej knižnice v Čadci“.  Z uvedeného dôvodu sa knižnica dočasne presťahovala do provizórnych priestorov na 1. podlažie budovy Kysuckej knižnice v Čadci (suterénne priestory). V uvedených priestoroch bude pôsobiť do ukončenia rekonštrukcie, čo samozrejme znamená určité obmedzenie, ale na druhej strane prínos pre knižnicu bude obrovský, preto je potrebné byť v čase prebiehajúcej rekonštrukcií trpezlivý.

POĎAKOVANIA, ktoré odzneli na stretnutí:

  • vybudovanie Multifunkčného ihriska pre obyvateľov mestskej časti Čadca – Milošová,
  • dopracovanie cesty ku skládke,
  • poskytnutie pomoci pre miestnu Materskú školu,
  • umiestnenie veľkoobjemného kontajnera U Kadluba,
  • vykonávaná zimná údržba a práca pána Emila Ďurčana v čase kalamitného obdobia, ktorú vyzdvihli obyvatelia od Kešňáka

V závere stretnutia primátor mesta Ing. Milan Gura poďakoval za príjemné stretnutie, názory, argumenty, pochvalu či kritiku, ktoré ho zaujímajú, preto bude pokračovať a navštevovať občanov v rôznych lokalitách mesta Čadca v pravidelných mesačných intervaloch a riešiť ich problémy nielen v čase predvolebnej kampane.

Marcové stretnutie občanov s primátorom mesta Ing. Milanom Gurom pod názvom „Pri káve s primátorom mesta“ sa uskutoční v piatok 23. marca 2012 o 17 hod. v priestoroch reštaurácie „Stračia nôžka” (Podzávoz).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk