Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Informačný seminár o separovanom zbere

Publikované: 19. 01. 2011 19:42

Mesto Čadca a Priatelia Zeme - SPZ pozývajú občanov na informačný seminár o separovanom zbere.

Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie

Kedy: 26.1.2011 o 16 00 hod. v Dome kultúry Čadca 1. posch. v spoločenskej (estrádnej) sále

Téma seminára: nakladanie s komunálnym odpadom v meste Čadca, zefektívnenie separovaného zberu , zber biologicky rozložiteľného odpadu – - domáce kompostovanie

Organizačné poznámky: seminár je bezplatný, účastníkom seminára budú poskytnuté propagačné materiály

Prednášajúci: Branislav Moňok , Priatelia Zeme - SPZ

Mestu Čadca bol schválený Ministerstvom životného prostredia nenávratný finančný príspevok vo výške 1 919 861 € na realizáciu aktivít projektu: „Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca“.
Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom. V rámci Operačného programu životné prostredie sa sleduje dosiahnutie operačného cieľa: 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. V rámci uvedeného projektu budú zrealizované v roku 2011 informačné semináre pre občanov, školopovinné deti, atď.. Semináre majú za cieľ poradiť občanom ako správne nakladať s odpadom , minimalizovať znečisťovanie prostredia a tým si zlepšovať a zachovávať životné prostredie pre ďalšie generácie . Garantom veľmi zaujímavých prednášok a diskusií s občanmi je popredný odborník Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme, ktorí boli víťazmi verejného obstarávania. Príďte sa presvedčiť o opodstatnenosti zodpovedného prístupu k nakladaniu s komunálnym odpadom a vypočuť praktické skúsenosti získané z celého sveta.

Ing. Zdenka Ondrašinová 
ved. odd. ŽPaOH

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk