Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Informačný seminár o separovanom zbere

Publikované: 19. 01. 2011 19:42

Mesto Čadca a Priatelia Zeme - SPZ pozývajú občanov na informačný seminár o separovanom zbere.

Projekt spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie

Kedy: 26.1.2011 o 16 00 hod. v Dome kultúry Čadca 1. posch. v spoločenskej (estrádnej) sále

Téma seminára: nakladanie s komunálnym odpadom v meste Čadca, zefektívnenie separovaného zberu , zber biologicky rozložiteľného odpadu – - domáce kompostovanie

Organizačné poznámky: seminár je bezplatný, účastníkom seminára budú poskytnuté propagačné materiály

Prednášajúci: Branislav Moňok , Priatelia Zeme - SPZ

Mestu Čadca bol schválený Ministerstvom životného prostredia nenávratný finančný príspevok vo výške 1 919 861 € na realizáciu aktivít projektu: „Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca“.
Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom. V rámci Operačného programu životné prostredie sa sleduje dosiahnutie operačného cieľa: 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu. V rámci uvedeného projektu budú zrealizované v roku 2011 informačné semináre pre občanov, školopovinné deti, atď.. Semináre majú za cieľ poradiť občanom ako správne nakladať s odpadom , minimalizovať znečisťovanie prostredia a tým si zlepšovať a zachovávať životné prostredie pre ďalšie generácie . Garantom veľmi zaujímavých prednášok a diskusií s občanmi je popredný odborník Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme, ktorí boli víťazmi verejného obstarávania. Príďte sa presvedčiť o opodstatnenosti zodpovedného prístupu k nakladaniu s komunálnym odpadom a vypočuť praktické skúsenosti získané z celého sveta.

Ing. Zdenka Ondrašinová 
ved. odd. ŽPaOH

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk