Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Ing. Jozef Markulják sa stal čestným občanom Čadce

Publikované: 16. 12. 2014 09:00

V obradnej sieni Mestského domu v Čadci si v piatok 12. decembra 2014 za prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva, manželky, predstaviteľov Kysuckej kultúrnej nadácie, priateľov a ďalších pozvaných hostí prevzal predseda Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie (KKN), srdcom i rodom Kysučan, Ing. Jozef Markulják z rúk primátora Ing. Milana Guru najvyššie ocenenie – Čestné občianstvo mesta Čadca. Ocenenie mu bolo udelené v zmysle štatútu mesta na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom v Čadci ako vyjadrenie úcty a poďakovania za mimoriadne zásluhy na kultúrnom a spoločenskom rozvoji mesta Čadca. Slávnostný obrad sa niesol v mimoriadne slávnostnej a priateľskej atmosfére. V úvodnom príhovore primátor zdôraznil osobnosť oceneného, uviedol, že Čadčania si ho vážia ako „čestného a múdreho človeka, ako človeka mimoriadnych profesionálnych, ľudských a morálnych kvalít. Ako úprimného lokálpatriota a najmä - ako veľkého milovníka a podporovateľa umenia a kultúry.“ Uviedol, že Ing. Jozef Markulják sa teší veľkej úcte a vážnosti občanov Čadce i regiónu Kysúc a vysoko ocenil aj jeho nezištnú pomoc a podporu mladým talentovaným umelcom a charitatívne aktivity na pôde mesta. J. Markulják si po prevzatí ocenenia zaspomínal aj na svoje detstvo, ktoré trávil nielen v Oščadnici, kde žil so svojimi rodičmi a súrodencami, ale aj v Čadci – na Drahošanke, kde bývali jeho starí rodičia a odkiaľ pochádzala aj jeho mama. Prítomných hostí pozdravili aj JUDr. Anton Blaha, čestný správca KKN a nestor kysuckej turistiky a športu Milan Toman. Obaja vysoko vyzdvihli a poďakovali primátorovi a poslancom mesta za udelenie ocenenia tomuto vzácnemu človeku, ktorý aj napriek tomu, že dlhé roky žije v Bratislave, je stále srdcom i dušou Kysučanom a Kysuciam výrazne a nezištne pomáha. Dôstojným a príjemným obohatením programu bolo aj vystúpenie manželov, spevákov Antónie a Jozefa Gráfovcov, v podaní ktorých zazneli jedinečné skladby známych hudobných majstrov. Na klavíri a organe ich sprevádzali Viera Sojčáková a Petra Bírová.

Ing. Jozef Markujlák sa vďaka svojim aktivitám, ale aj vďaka celému svojmu životu a osobnostným postojom právom zaradil do galérie čestných občanov Čadce. V minulosti udelili vedúci predstavitelia Čadce za záslužnú činnosť pre mesto čestné občianstvo E. A. Cernanovi (americký kozmonaut s kysuckými koreňmi, 1994), C. Venderovi (propagátor kysuckej kultúry v Taliansku, 1995), V. Didi (dirigent DSZ Kysuca, 2001), A. Blaha (správca KKN, 2004), P. Procházka (dirigent MSZ Kysuca, 2007), M. Staśkiewicz (predstaviteľ partnerského mesta Toruň, 2006, K. Kállay (fotograf, 2011), A. a P. Kužmovci (vedúci DFS Kelčovan, 2012).

Čestnému občanovi J. Markuljákovi k udeleniu ocenenia srdečne blahoželáme a prajeme jemu i jeho rodine veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov do ďalšieho života.

Ing. Jozef Markulják/Curicculum vitae

Ing. Jozef Markulják sa narodil 8. októbra 1955 v Oščadnici.

Pochádza z 11 súrodencov. Po ukončení štúdia na SPŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši (1974) pracoval v OSP v Čadci. (1975). V rokoch 1975 – 1980 študoval na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobil opäť v OSP v Čadci. V roku 1981 odchádza z Kysúc do Bratislavy a nastupuje do podniku Železničné staviteľstvo Bratislava, kde pracoval až do roku 1990. Prešiel postupne  viacerými pozíciami – majster, stavbyvedúci, hlavný stavbyvedúci, výrobný námestník. Podieľal sa na výstavbe objektov Železničného staviteľstva v celej bývalej ČSSR, napr. na rekonštrukcii Federálneho ministerstva v Prahe, na preložke trate Ervinský koridor v severných Čechách, na stavbe železničnej polikliniky v Bratislave a mnohých ďalších objektoch. Za viaceré zlepšovacie návrhy dostal Zlatý odznak – zaslúžilý zlepšovateľ. Publikoval tiež odborné články  z danej oblasti.

V roku 1990 založil v Bratislave vlastnú stavebnú firmu Domex Bratislava. Domex je nová, netransformovaná a samostatná  spoločnosť zameraná na realizačnú činnosť v stavebníctve. V priebehu svojej pôsobnosti Domex zrealizoval stovky zaujímavých stavieb a rekonštrukcií pamiatkových objektov, ktorými môže prezentovať kvalitu svojej práce a profesionálnu odbornosť.

Firma spolupracuje s poprednými domácimi i zahraničnými architektmi. V nedávnej minulosti vybudovala firma pod vedením Ing. J. Markuljáka modernú a výtvarne i architektonicky zaujímavú budovu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Pred niekoľkými týždňami bola odovzdaná do užívania nová originálna, architektonicky jedinečná prístavba areálu Danubiany, na realizácii a koordinácii ktorej sa tiež podieľala firma Domex.

Ing. Jozefa Markuljáka poznáme ako čestného, múdreho a veľmi priateľského človeka, obdivuhodného lokálpatriota a najmä ako veľkého milovníka a mecéna umenia a kultúry. Je zakladajúcim členom Kysuckej kultúrnej nadácie a taktiež dlhoročným mimoriadne aktívnym predsedom Správnej rady tejto nadácie. Z tejto pozície sústavne a dlhodobo napomáha kultúrnemu a spoločenskému rozvoju Kysúc s osobitným zreteľom práve na mesto Čadca. Pravidelne navštevuje a podporuje kultúrne dianie v Čadci, je iniciátorom, aktívnym organizátorom, donorom  a mecénom mnohých výnimočných umeleckých, kultúrnych a charitatívnych projektov, benefičných koncertov a výstav, ktoré sa konajú na pôde mesta a Kysúc. Jeho mimoriadna znalosť a vzťah k umeniu ho nepretržite vedú k tomu, aby prezentoval a predstavoval tvorbu kysuckých umelcov na pôde hlavného mesta, najmä v galérii Silencium (priestory Paneurópskej vysokej školy v Bratislave), ktorú založil a kde pravidelne pripravuje a organizuje individuálne i kolektívne výstavy našich maliarov, sochárov i fotografov. Taktiež pomáha mladým talentovaným umelcom z nášho regiónu. Je veľkým priateľom Čadce a jeho občanov a taktiež veľkým priaznivcom jeho kultúrneho a spoločenského diania a aktivít, ktoré organizujú Mesto Čadca  a Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca. Pravidelne sa týchto aktivít zúčastňuje a podporuje ich aj finančne. Významne podporil aj vznik mestskej galérie v Čadci (v Mestskom dome). Od roku 2013, kedy Galéria Čadca začala svoju činnosť, s ňou  pravidelne spolupracuje a nezištne zapožičiava na výstavy umelecké diela zo svojej súkromnej zbierky. Svojim osobným ľudským prístupom a cennými odbornými radami napomáha tak rozvoju a existencii galérie, čím sa nepochybne zvyšuje aj jej atraktívnosť ako významného mestského kultúrneho priestoru i jej domáca i medzinárodná prestíž.

Ing. Jozef Markulják je ženatý a s manželkou Ľubicou má tri deti a šesť vnúčat. Žije a pôsobí v Bratislave.

Foto: Veronika Hrušková

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk