Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Jesenná ofenzíva za čisté mesto

Publikované: 02. 10. 2015 13:00

Stalo sa tradíciou, že mesto organizuje dvakrát do roka celoplošné zbery. Prvou bude zber domového odpadu s obsahom škodlivín, drobného stavebného odpadu a jedlých olejov v dňoch 5.- 6.10.2015. Je to ten odpad, ktorý obsahuje škodliviny, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojím charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri nakladaní s nimi. V druhom bude zber objemového odpadu od 7.10. do 6.11.2015. Okrem toho bude možné využiť zberný dvor na Podzávoze 30.10. od 12 hod. do 15 hodiny a 31.10 od 8.00 hod. do 12.00 hodiny.

Treba si uvedomiť, že zákon presne definuje, čo je komunálny, čo veľkoobjemový a čo nebezpečný odpad. Pre zber, zvoz a skládkovanie komunálneho odpadu má mesto zriadenú špecializovanú príspevkovú organizáciu MPS. Ona zabezpečuje zber, zvoz a skládkovanie komunálneho odpadu pre mesto.

Ináč povedané, ak niekto umiestni pri kontajneri napríklad drobný stavebný materiál z prestavby kúpeľne, nie je klasifikovaný ako domáci odpad. Pracovníkom MPS neprináleží tento odpad zlikvidovať. Vysypaný stavebný materiál vykonal majiteľ prerábaného bytu nezákonne. Tento musí byť odvezený na skládku. Majiteľ prerábky musí mať potvrdenie, že stavebný materiál zlikvidoval zákonnou cestou, ináč môže za svoje konanie dostať pokutu.

Toto je voda na mlyn niektorým samosprávnym „revolucionárom“, ktorí ju bez znalosti zneužívajú na neoprávnenú kritiku mesta, že ono si neplní svoje povinnosti. K tomu sú ešte vybavení pseudo argumentáciou, že platia za odpad s dodatkom, že máme jeden z najdrahších poplatkov za odpad porovnávajúci napr. s tetou bývajúcej na druhom konci Slovenska. Možno práve títo revolucionári patria medzi tých, ktorí dlhujú mestu za odpad 400 tisíc €. Treba si uvedomiť, že takéto informácie sú zmätočné.

Pre neveriacich pár čísiel. V jednom z posledných zberov bolo na veľkoobjemový odpad v meste umiestnených 205 veľkoobjemových kontejnerov a bolo odvezených 433 ton odpadu. Mesto to stálo (iba) 32.550 €.

Ukazuje sa, že ich rozmiestňovanie je efektívne a stretáva sa vo verejnosti s porozumením. Keby sa nekonali takéto zbery, na sídliskách by sa povaľoval nežiaduci odpad. Preto si vážme iniciatívu mesta. Ukázala, že celoplošný zber je potrebný a efektívny.

Nech každý v rámci svojich možnosti koná súčinne s mestom v uvedomovaní si, že čistota mesta závisí od každého z nás. Čistota nie je cieľ, ale prostriedok ako mať mesto čisté. Také, aby sme mohli byť naň hrdí.

Podrobnejšie informácie: http://www.mestocadca.sk/zivotne-prostredie/jesenny-zber-objemnych-odpadov.html

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk