Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Koľko nám zostane v peňaženke?

Publikované: 10. 06. 2015 13:45

Rok 2015 je rokom prípravy pre zavedenie zákona o odpade, ktorý bude platný od 1.1.2016. Celá pointa zákona znie - separovať, separovať, separovať. Z logiky vyplýva, že ak budeme triediť plasty, sklo a papier, tým menej sa odvezie na skládku. V konečnom účtovaní sa zníži poplatok za odpad. Tu už neobstojí tvrdenie, to oni môžu za cenu odpadu, to oni neurobili, neopravili, neodviezli. Teraz už každý sám a zároveň spolu budeme zodpovedať, koľko nám zostane v peňaženke.

Ak porovnáme prvé štyri mesiace roku 2012, kedy bolo uložené na skládku 2.360,9 t, v roku 2015 za to isté obdobie bolo 1.945,8 t, čo je o 415,1 tony menej. Predstavuje to úsporu za uskladnenie odpadu vo výške 20.450 € a to iba za 4 mesiace roku 2015 !!!

Rok 2015 bol pre mesto rokom začatia osvety v médiách ako separovať. Menej odpadov uložených na skládku sa znížilo aj dôslednou prácou pracovníkov referátu životného prostredia, kontrolami a preškoľovaním všetkých právnických osôb a podnikateľov, a to buď priamo v teréne alebo pri ohlasovacej povinnosti na MsÚ Čadca.

K zníženiu odpadov uložených na skládku v mesiaci apríl 2015 došlo oproti predchádzajúcim rokom za mesiace apríl preto, že bol vykonávaný zber objemných odpadov a nebezpečných odpadov priamo od domu. Veľkoobjemové zberné nádoby, ktoré sa umiestňovali na jarný a jesenný zber objemných odpadov, slúžili najmä na stavebný odpad, kamene, lístie, trávu, konáre, elektro, pneumatiky a pod. Napríklad bolo zozbieraných z čiernych skládok a z vytriedenia 7420 kg opotrebovaných pneumatík. V súčasnosti máme pripravených na odber oprávnenou organizáciou ďalších cca 8000 kg. Keby tieto odpady išli na skládku, mesto by za ich zneškodnenie zaplatilo 772 € a pritom pneumatiky sa vôbec nemôžu ukladať na skládku odpadov.  Tabuľka vypovedá, koľko odpadu bolo uložených na skládke.

Mesiac Rok 2012 Rok 2015
tony tony
Január 519,4 26009,47 483,7 22871,39
Február 523,7 26224,81 440,1 22040,21
Marec 604,8 30285,96 553,8 27734,3
Apríl 713 35704,19 468,2 23447,46
Spolu 2360,9 118.224,43 1945,8 96.093,36
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk