Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Komunálny odpad je iba problémom mesta alebo iba jeho obyvateľov?

Publikované: 13. 01. 2015 14:30

Komunálny odpad je jeden z najvážnejších problémov mesta. Odpad nás zahlcuje. Môžeme predchádzať jeho vzniku, produkovať ho menej, triediť a tým znižovať jeho množstvo ukladaného na skládku odpadov, ale vždy to bude podmienené aktivitou nás občanov.

Kvalita zberu odpadu je úmerná kvalite a zodpovednosti prístupu obyvateľov. Bez rozdielu, aký bude systém zberu, najslabšími článkami celého reťazca je občan a účinná osveta. Nezabúdajme, že prevencia niečo stojí, ale represia a v tomto prípade neplatiči, čistota okolo zberných nádob, kvalita triedenia odpadu, ale aj odhadzovanie odpadkov a ohorkov sú stálou hrozbou pre každého primátora, bez rozdielu odkiaľ prišiel a kde smeruje.

Poplatok za odpad z bytoviek ma byť výrazom solidarity

Systém zberu a odvozu odpadu nech je akokoľvek modernizovaný, stále je limitovaný charakterom výstavby panelákov postavených pred rokom 1989. Byty boli stavané na princípe solidarity, čím je systém nakladania s odpadom predurčený na paušálny zber.

Byty v panelákoch nie sú uspôsobené na určenie množstva odpadu vyprodukovaného na jeden byt. Tu sa platilo za všetky vstupy (teplo, voda, energia...) pri päte domu bez možnosti rozpočítať skutočné náklady na osoby bývajúce v byte. Postupne sa začalo meniť. Namontovali sa merača studenej a  teplej  vody, merače tepla, u komunálneho odpadu to však nie je možné.

Pokus o množstvový zber pre paneláky bol vyhodnotený ako neefektívny, lebo v konečnom dôsledku aj množstvový zber je zberom paušálnym.

Poplatky za odpad patria medzi najnižšie na Slovensku

Mesto okamžite ako bol novelizovaný zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinný od 15.10.2014 konalo. Na zastupiteľstve dňa 6.11.2014 schválilo zníženie poplatku za komunálne odpady a dalo zľavy pre občanov.

Od 1.1.2015 budú občania za odpad platiť 0,0272 €/osobu/deň, t.j. 9,928 €/osobu/rok. U zdravotne postihnutých a seniorov nad 62 rokov 0,01917 €/osobu/deň t.j. 6,99 €/osobu/rok a v hmotnej núdzi 5 €/osobu/rok. Mesto má v rámci Slovenska poplatok za komunálne  odpady jeden z najnižších.

Ak porovnáme platby za odpad s inými obcami a mestami v okrese v roku 2014, mesto patrí medzi mesta s  najnižšou cenou

• Korňa 39,9675 €/osoba/rok,• Krásno n/Kysucou 10 €/osoba/rok, • Nová Bystrica 10 €/osoba/rok,      • Čadca 10,98 €/osoba/rok, • Olešná 12 €/osoba/rok, • Raková 16 €/osoba/rok, • Skalité 16,2425 €/osoba/rok • Čierne 17,77 €/osoba/rok •  Svrčinovec 18,98 €/osoba/rok • Makov 33,94 €/osoba/rok, • Oščadnica kto triedi: 10 €/osoba/rok, kto netriedi: 18 €/osoba/rok.

Ak si niekto  myslí, že aj súčasný poplatok na osobu je neprimeraný, potom jedno odporučenie. Nech sa presťahuje do Dolného Kubína, kde platia 30 €/osobu/rok, alebo do Prievidze, kde občan  platí iba 27 euro na osobu. A potom že sa neoplatí v Čadci bývať.

Mesto sponzoruje neplatičov za odpad

Rýchla a neodôvodnená zmena zberu z paušálneho na množstvový zber v roku 2008 negatívne zneistila verejnú mienku. Predchádzajúci paušálny zber naučil ľudí zväčša zbierať a umiestňovať odpad do kontajnerov na to určených aj vďaka pozitívnej osvete, čo množstvový zber potláčal pre svoju nevýhodnosť.

V súčasnosti dlh za platby za komunálny odpad dosahujú cca 130 tisíc €. Takto mesto „úveruje“ nezodpovedných obyvateľov na úkor ostaných slušných ľudí v meste.

Ak k tomu prirátame, že by malo byť samozrejmosťou, aby každý odpad triedil, lebo je to povinnosť zo zákona, nerobil nečistotu okolo nádob, nevyužíval vlastne nezneužíval veľkoobjemové kontajnery na osobný domáci odpad, aby sa neodhlasoval zo špekulatívnych dôvodov z trvalého pobytu, aby radšej a pre neho pohodlnejším spôsobom nevytváral nepovolené skládky ..., situácia by sa zlepšovala.

Pri jesennej akcie s VOK-mi na zber objemného odpadu sa vyzbieralo 300 ton odpadu. Poskytnuté veľkoobjemové zberné nádoby neslúžia len pre občanov mesta, ale lákajú zbaviť sa svojho odpadu aj z iných obcí a miest.

V Čadci separovaný zber stagnuje

V súčasnosti je to iba 10 %, na Slovensku 30% a sme v poradí na dne štátov v EÚ. Z logiky vplýva, ak bude viac vytriedeného odpadu, tým sa odvezie menej odpadu na skládku, čo v konečnom účtovaní sa zníži poplatok za odpad pre všetkých. Jeden nedokáže nič. Platí, že primátor (včerajší, dnešný, zajtrajší) môže obrazne spávať na ulici, neurobí nič, ak ľudia nebudú solidárni a lojálni.

Ja zarážajúce, že sa nájdu aj takí občania, ktorí sa vyhrážajú primátorovi, že nebudú triediť !? Tým sa stávajú pseudo revolucionári na barikáde nezodpovednosti, ktorí idú proti záujmom mesta, proti občanom.

Je zaužívaná floskula, obyvatelia hovoria to ONI za to môžu. Prečo sa neurobilo, neopravilo, neodviezlo, nepokosilo, prečo sa zvýšili poplatky, vždy je to, že to ONI. Ak k tomu priradíme pseudo argument, veď JA občan platím mestu dane, vždy sú na vine ONI.

Občan si neuvedomuje

že mesto má ďalšie náklady vo výške niekoľkých tisíc eur ročne, že okrem pravidelného zberu a zneškodnenia zmesových komunálnych odpadov zabezpečuje

 • nákup zberných nádob na zmesový komunálny odpad
 • nákup zberných nádob a vriec na triedený zber odpadov
 • dozber odpadov
 • dotriedenie komodít
 • nakladanie s bio rozložiteľným komunálnym odpadom
 • kosenie, orez, drvenie drevného odpadu, odvoz zeleného odpadu z cintorínov a         verejných priestranstiev
 • drvenie drobného stavebného odpadu
 • odstránenie divokých skládok
 • zber a zneškodnenie nebezpečných a objemových odpadov
 • čistota  mesta a odvoz uličných smetí
 • odvoz a zneškodnenie cintorínskeho odpadu a ďalšie.

V súčasnosti mesto dopláca na jedného občana približne 20 €. V roku 2015 to bude v dôsledku zliav a zníženého poplatku na osobu ešte viac. Preto je dôležité, aby si občania uvedomili túto skutočnosť. Ak nebudú predchádzať vzniku odpadu, nebudú triediť, v 2015, kedy bude v platnosti nový zákon o odpadoch, budú všetky náklady na odpadové hospodárstvo zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady. Mesto už nebude môcť dotovať náklady na komunálny odpad.

... na záver

Preto viac ako inokedy sa hodí to známe kenedyovské, nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoje mesto pre teba, pýtaj sa, čo môžeš ty urobiť pre svoje mesto.

Treba si priať, aby každý obyvateľ mesta cítil svoju spolupatričnosť k mestu, stal sa  aktívnym členom veľkého tímu a spoločne sme sa pričinili znižovať odvoz odpadu na skládku na úkor triedenia.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk