Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Kondolencia od predstaviteľov nášho partnerského mesta Toruń

Publikované: 21. 03. 2016 14:00

S úctou a dojatím sa lúčime s kňazom, dekanom ThDr. Emilom Florišom, PhD. správcom farnosti sv. Bartolomeja v Čadci.

Obetavú duchovnú službu v Čadci spojil so žičlivosťou k Toruńu. Spájal spoločenstvo našich miest. Bol iniciátorom poľsko-slovenského priateľstva, ako aj šíriteľom jeho kresťanských hodnôt.

Nech spočíva v Bohu!

Rodine, priateľom a obyvateľom Čadce vyjadrujeme hlbokú sústrasť a účasť na smútku.

Michal Zaleski, v. r., prezident mesta Toruń
Marcin Czyżniewski, v. r., predseda Mestského zastupiteľstva, Toruń
Marek Ruminski, v. r. kňaz, farár Katedrálnej farnosti sv. Jána Evangelistu a sv. Jána Krstiteľa, Toruń

ThDr. Emil Floriš, PhD, dekan, správca rímsko-katolíckej farnosti  Čadca - mesto

Narodený: 22. 6. 1955, Púchov
Zomrel: 18. 3. 2016, Čadca

Narodil sa v Púchove. Študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, za kňaza bol vysvätený 14. júna 1981 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1981 – 1985 v Považskej Bystrici, v rokoch 1985 – 1987 v Krásne nad Kysucou. V rokoch 1987 – 1997 pôsobil ako správca farnosti Predmier, kde bol zároveň dištriktuálnym dekanom dekanátu Bytča. Od roku 2002 bol správcom farnosti Čadca a od roku 2010 dištriktuálnym dekanom v Čadci. V roku 1997 ukončil podiplomové štúdium rétoriky na Jagelonského univerzite v Krakove v odbore homiletika a svoje štúdiá ukončil v roku 2006 doktorátom na Pápežskej univerzite v Krakove. V roku 2008 bol menovaný za cirkevného sudcu. Svojou prácou a postojmi sa obzvlášť významným spôsobom zapísal do povedomia občanov mesta Čadca, pričinil sa o jeho náboženský, kultúrny, spoločenský a sociálny rozvoj, najmä o kvalitu medziľudských vzťahov. Aktívne sa venoval aj publicistickej a literárnej činnosti a v spolupráci s médiami pravidelne pripravoval relácie s duchovnou tematikou, ktoré kladú dôraz najmä na humánnosť, lásku a spolupatričnosť medzi ľuďmi. Podieľal sa na rozvíjaní partnerských kontaktov s mestom Toruň a osobne aj s vdp. dekanom Marekom Rumińskim, správcom farnosti sv. Jána Evangelistu a sv. Jána Krstiteľa v Toruňu.

V roku 2013 primátor Čadce Ing Milan Gura udelil p. dekanovi Emilovi Florišovi Cenu mesta Čadca za výrazný podiel na duchovnom, kultúrnom, spoločenskom a sociálnom rozvoji mesta, za dlhodobú vynikajúcu spoluprácu s vedením Mesta Čadca a ďalšími mestskými organizáciami, za publicistickú činnosť, za rozvoj medziľudských vzťahov a náboženských aktivít občanov.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk