Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Lukáš Sadlek získal Cenu akademika Emila Špaldona

Publikované: 15. 12. 2012 10:00

Vynikajúcou osobnosťou, ktorú by mal poznať každý Čadčan, je akademik Emil Špaldon (na snímke s manželkou), ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam vedy na Slovensku. Narodil sa v Čadci. Po ukončení štúdií dlhé roky pôsobil ako vedúci katedry rastlinnej výroby a tiež ako rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. S jeho menom sú spojené úspechy poľnohospodárstva v druhej polovici minulého storočia, keď sme dosahovali sebestačnosť vo výrobe základných potravín. Osobitne sa zaslúžil o vynikajúce výsledky v pestovaní pšenice. Preto ho nazývali aj Otcom chleba. Jeho zásluhy boli ocenené najvyššími štátnymi vyznamenaniami v minulosti i v súčasnosti. V roku 2008 mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Toho roku sa dožil úctyhodného veku 94 rokov. Žije v Nitre.

Akademik Špaldon sa vždy hlásil k svojmu rodisku – Čadci. Viac rokov pôsobil ako predseda Spolku kysuckých rodákov v Bratislave, ktorý bol predchodcom dnešnej Kysuckej kultúrnej nadácie. Často navštevoval Kysuce a radil poľnohospodárom ako zvyšovať produkciu potravín aj v našich podmienkach. Jeho život a dielo sú nasledovania hodným príkladom pre nastupujúce mladé generácie Kysučanov.

Na pripomenutie jeho odkazu udeľuje Spolok priateľov Čadce každý rok ku Dňu študentstva Cenu akademika Emila Špaldona, spojenú s finančnou odmenou. Získa ju študent zo strednej školy v Čadci, ktorý sa svojimi študijnými výsledkami a úspechmi vo vzdelávacích aktivitách zaraďuje medzi jeho nasledovníkov.

Zo šiestich stredných škôl pôsobiacich na území mesta Čadca predložili nominácie na udelenie tejto ceny tri školy.

Stredná odborná škola obchodu a služieb navrhla cenu udeliť Monike Krupíkovej, žiačke 4. ročníka. Monika vyniká svojou všestrannosťou, ktorá sa prejavuje nielen vynikajúcimi študijnými výsledkami, ale aj reprezentáciou školy v jazykových, odborných a športových súťažiach.

Obchodná akadémie Dušana Metoda Janotu nominovala na ocenenie Máriu Kullovú, žiačku 4. ročníka, ktorá pôsobí aj ako predsedníčka žiackej školskej rady na tejto škole. Veľmi aktívne sa zapája do činnosti občianskeho združenia Náruč v Čadci, ktoré pomáha týraným ženám a deťom. Zúčastňuje sa na medzinárodných seminároch a na vedomostných súťažiach.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana navrhlo udeliť cenu Lukášovi Sadlekovi, žiakovi 2. ročníka. V charakteristike škola uvádza, že tento žiak sa svojimi výbornými študijnými výsledkami, školskými a mimoškolskými aktivitami a úspechmi v celoštátnych súťažiach radí medzi mimoriadne talenty v histórii školy. Na celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády získal 1. miesto, je úspešným riešiteľom Astronomickej olympiády, na krajskom kole Olympiády z matematiky bol druhý a na Olympiáde z fyziky tretí. Treba zdôrazniť, že tieto výsledky získal vlani ešte ako žiak 1. ročníka. V súťažiach úspešne napreduje aj v tomto školskom roku. Ku Dňu študentstva získal aj ocenenie ministra školstva SR.

Výbor Spolku priateľov Čadce sa rozhodol udeliť tohoročnú Cenu akademika Emila Špaldona Lukášovi Sadlekovi, žiakovi Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Ďalšie nominantky získali diplom a odmenu. Cenu a odmeny im odovzdal predseda spolku PhDr. Rudolf Gerát a tajomníčka spolku Mgr. Marta Buchcarová.

Nech je toto ocenenie povzbudením pre ďalších študentov.

Rudo Gerát
Spolok priateľov Čadce

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk