Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Marcové stretnutie obyvateľov s primátorom Čadce Milanom Gurom sa tešilo veľkému záujmu

Publikované: 26. 03. 2012 13:59

V poradí už tretie stretnutie primátora Čadce Milana Guru s občanmi mesta pod názvom "Pri káve s primátorom" sa tentokrát tešilo veľkému záujmu v piatok 23.3.2012 v podvečerných hodinách v mestskej časti Podzávoz v priestoroch pohostinstva "Stračia nôžka".

Na stretnutí boli okrem primátora prítomní aj zástupca primátora a zároveň poslanec za daný volebný obvod Ing. František Prívara, riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca Ing. Peter Lariš, za oddelenie dopravy územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti Ing. Ferdinand Gonščák, zástupca za mestskú políciu srž. Bc. Anton Miklušák a poslanci Pavol Štrba, PaedDr. Mária Blendovská.

Stretnutie otvoril primátor Ing. Milan Gura, v úvode informoval  prítomných o situácií v našom meste a o činnostiach, ktoré sa doteraz spoločnou prácou podarilo zrealizovať a v ktorých sa bude naďalej pokračovať:

Oprava a vybudovanie autobusových zastávok v mestskej časti Podzávoz

Stav autobusových zastávok v meste a prímestských oblastiach nie je príliš dobrý. Niektoré sú v žalostnom stave, avšak postupne dochádza k ich výmene či oprave. Rozdiel v stave po práci Mestského podniku služieb je určite viditeľný. Doteraz sa nám podarilo vybudovať 3 autobusové čakárne a kompletne zrekonštruovať sedem zastávok. Ďalšou novovybudovanou zastávkou U Tomali budeme v činnosti pokračovať.

Získavanie mimorozpočtových zdrojov

Mesto Čadca získalo mimorozpočtové zdroje vo výške takmer 50 000 EUR na realizáciu výmeny nevyhovujúcich okien na Základnej škole Podzávoz, ktorých výmena sa zrealizuje v tomto roku. V stave hodnotenia je projekt na Úpravu a revitalizáciu vodného toku Čadečanka v sume 1 337 300 EUR.

Vybudovanie chodníka s novým zábradlím U Kotyri

Obyvatelia z tejto lokality predložili požiadavku o opravu, resp. výmenu zábradlia. Túto situáciu sme riešili a osadenie nového železného zábradlia popri spomínanom chodníku zrealizoval Mestský podnik služieb Čadca.

Odstránenie problémov v mestskej časti U Juroši

Dobudovanie cesty pri vstupe do Juroši odstránilo problém, ktorý dlhodobo trápil obyvateľov mestskej časti. Mestský podnik služieb Čadca okrem toho v tejto lokalite začal s výmenou starých svietidiel verejného osvetlenia za nové, úsporné.

Výmena starých svietidiel za nové

Kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia momentálne nie je možná, preto sme sa rozhodli v rámci šetrenia začať s výmenou starých svietidiel verejného osvetlenia za nové. S výmenou svietidiel sa začalo v Čadečke, v Milošovej a U Juroši. Naďalej sa v danej činnosti bude pokračovať.

Primátor Ing. Milan Gura spomenul predchádzajúce dni, kedy mesto bojovalo nielen so snehovou ale aj povodňovou kalamitou. Poďakoval za trpezlivosť a pomoc pri odstraňovaní následkov kalamity. Na stretnutí sa pýtali občania otázky osobne priamo primátora, ako aj ostatných prítomných. Otázky a problémy občanov sa zaznamenali a následne sa budú riešiť.

Problémy, na ktoré sa občania pýtali osobne, priamo na stretnutí

Podnet občana mesta:  Miestna časť U Sedliaka v časti pri autobusovej zástavke je priechod pre chodcov bez označenia, nedala by sa daná situácia zmeniť a prispieť k bezpečnosti obyvateľov?
Na podnet občana odpovedal primátor Čadce:  Som rovnakého názoru, že je potrebné nebezpečné úseky označiť a zabezpečiť tak bezpečný prechod pre chodcov.  Žiaľ nie je to v kompetencií mesta, v danej veci rozhoduje Krajský dopravný inšpektorát v Žiline. Mesto podá žiadosť na príslušný inšpektorát a počkáme si na vyjadrenie. Budeme Vás  vo veci informovať.
Otázka občana mesta: Nadchod pre peších ponad železničnú trať  je v dezolátnom stave, ľudia majú strach o svoju bezpečnosť, kedy sa to dá do poriadku?
Na otázku občana odpovedal primátor mesta: Nadchod pre peších v Čadci, časť Podzávoz, ktorý spomínate nie je majetkom mesta, a tak za jeho stav nezodpovedáme, plnú zodpovednosť za jeho technický stav nesú ŽSR. Nadchod je v jeho správe, preto mesto Čadca nemôže danú rekonštrukciu zrealizovať. Na dezolátny stav nadchodu sme ich už upozorňovali viackrát. Veríme, že sa nám so ŽSR podarí dopracovať k nejakému výsledku v prospech Vás občanov.
Otázka občana mesta: V čase povodňovej aktivity dochádza k zatápaniu domov v mestskej časti U Kotyry, je potrebné dopracovať žliabky, aby k podobnej situácií už nedochádzalo, môže mesto situáciu vyriešiť v prospech občanov?
Na otázku občana odpovedal primátor mesta: Mesto pomôže spoločne s Mestským podnikom služieb čadca úpravu zrealizovať. So situáciou sa bližšie oboznámia osobne na mieste.
Otázka občana mesta: Nemohlo by mesto zasiahnuť a zabezpečiť výdaj obedov v Základnej škole Podzávoz pre ľudí, ktorým by to pomohlo?
Na otázku občana odpovedal primátor mesta: Danou otázkou sa budeme zaoberať hneď v pondelok, aby sa táto záležitosť vybavila v prospech Vás, veríme, že to nebude problém. V praxi ide o bežnú vec. Považujte to za vybavené.
Otázka občana mesta: Chceli by sme mesto požiadať o vyspravenie terénu pri autobusovej zástavke u Krasňana.
Na otázku občana odpovedal riaditeľ Mestského podniku služieb Čadca Ing. Peter Lariš: Uvedomujem si stav autobusových zastávok v meste, postupne dochádza k náprave. Určite to dáme do poriadku v krátkom čase.
Podnet občana mesta:  Mestská časť Podzávoz neustále trpí hustou premávkou a nedisciplinovanosťou vodičov, čo ohrozuje obyvateľov našej lokality, nebolo by preto možné uvedený problém riešiť, napríklad prostredníctvom spomaľovacích prahov, ktoré donútia vozidla k pomalej jazde?
Na podnet občana odpovedal primátor mesta:  Zriadenie Vami požadovaného spomaľovacieho prahu nie je jednoduché, pretože si to vyžaduje súhlas ODI, stavebné povolenie a značné finančné prostriedky. Navyše spomaľovacie prahy sa používajú najmä na komunikáciách v obytných štvrtiach, nie je možné ich umiestniť na hlavnej ceste. Mesto podalo žiadosti na umiestnenie rýchlostných radarov a podáme podnet na políciu pre zvýšenie hliadok a  dohľadu k priechodom pre chodcov pre posilnenie bezpečnosti.
Otázka občana mesta: Mestskú časť Podzávoz trápi zvýšená kriminalita, nebolo by možné posilniť hliadky v našej lokalite
Na otázku občana odpovedal zástupca za mestskú políciu: Mestská polícia zabezpečuje zvýšený pohyb hliadok.  Mesto plánuje posilniť  rady príslušníkov mestských policajtov o štyroch príslušníkov. Zvýšením počtu príslušníkov Mestskej polície Mesta Čadca plánuje samospráva zabezpečiť predovšetkým lepšiu bezpečnosť obyvateľov a poriadok v meste.
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk