Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesiac úcty k starším bol zameraný aj na ich osobnú bezpečnosť

Publikované: 18. 10. 2012 09:00

Mestská polícia Čadca v spolupráci s PZ SR Čadca a Kultúrnym a informačným centrom Mesta Čadca pripravila ďalšiu besedu so seniormi zameranú najmä na ich osobnú bezpečnosť. Denne sa dozvedáme v rozhlase a televízii o rastúcej agresivite, kriminálnych činoch páchaných na starších. Vzhľadom k tomu, že starší sa nevedia brániť, organizujeme takéto stretnutia, aby sme poskytovali starším občanom rôzne údaje za účelom prevencie a informovanosti. Poskytovaním rôznych príkladov z reálneho života im ukazujeme, ako sa proti týmto negatívnym javom brániť.

Besedu viedol náčelník Mestskej polície Čadca mjr. Mgr. František Linet. Prednášajúcimi ďalej boli srž. Mgr. Marcela Voreková z odd. prevencie Mestskej polície Čadca a mjr. Mgr. Janka Zlochová z odd. prevencie OR PZ SR Čadca.

Seniorom boli prezentované aj videozáznamy z najčastejších praktík páchateľov, ktoré využívajú práve na tejto skupine obyvateľstva. Beseda bola obohatená programom, v ktorom účinkovali i dievčatá z klubu mládeže pri Mestskej polícií v Čadci.

Cieľom týchto stretnutí je zmeniť pasívny postoj seniorov, vytvárať priestor k zvyšovaniu sebavedomia a bezpečného správania. Chceme podporiť aktívnych seniorov, ktorí sú ochotní sa zapojiť do dobrovoľníckej činnosti zameranej na návštevy najmä samostatne žijúcich seniorov, priateľov a známych so zámerom poskytnúť im informácie na vzájomnú ochranu a bezpečnosť domova, ako sa nestať obeťou kriminality alebo obeťou rôznych negatívnych a spoločenských javov. Ďalším cieľom je zníženie úrovne ich strachu zo zločinu, prehĺbenie ich spolupráce s orgánmi štátnej správy, samosprávy a s políciou, zintenzívnenie vzájomných neformálnych vzťahov medzi susediacimi rodinami i jednotlivými občanmi, formovanie pocitu ich vzájomnej zodpovednosti a spolupatričnosti a pod.

Starší občan je neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti, nositeľom skúseností, zručností, životnej múdrosti, tradícií a je aj tvorcom národných, duchovných hodnôt. Mali by sme si toto uvedomovať, že starší je určitým prínosom pre nás všetkých. Zaslúžia si náš obdiv, našu pozornosť, našu starostlivosť.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Zelená pre seniorov Nadácie Orange.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk