Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesto bez vrakov

Publikované: 06. 06. 2016 15:30

Mestská polícia v Čadci v rámci svojich kompetencii a konaní, napĺňa motto mesta - MESTO BEZ VRAKOV. Vraky motorových a starých vozidiel sú osobitnou kategóriou priestupkov Mestskej polície v Čadci. V roku 2015 zdokumentovala 38 takýchto motorových vozidiel. Vo všetkých prípadoch sa podarilo vozidlá z miestnych komunikácií odstrániť. V súčasnej dobe je  evidovaných 6 vrakov starých vozidiel, ktoré sa nachádzajú v štádiu objasňovania. V jednom prípade ide o motorové vozidlo, ktoré je zablokované niekoľkými exekučnými príkazmi.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na to, že mestská polícia sa nesústredí len na zisťovanie a odstraňovanie vrakov vozidiel, ale aj ako ich vzniku a tvorbe predchádzať.

Mestskej polícii sa osvedčila aktívna spolupráca s domovníkmi v bytových domoch. Pri osobných rozhovoroch s nimi, ale aj s občanmi a vlastnou systematickou činnosťou sú dokumentované motorové vozidlá, ktoré stoja na verejných komunikáciách a nemajú platnú technickú alebo emisnú pravidelnú kontrolu. Je veľký predpoklad, že z takéhoto vozidla sa postupne stane vrak.

Od 01.01.2016 nadobudli účinnosť ustanovenia § 60  zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto ustanovenia zákona riešia problematiku starých vozidiel, ktoré svojím vzhľadom narušujú estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody, krajiny a poškodzujú alebo ohrozujú životné prostredie.

Vrak je to posledné, čo sa môže stať s motorovým vozidlom, ak je ponechané svojmu osudu na ulici. Ten, kto sa chce oficiálne zbaviť auta ma postupovať tak, aby sa majiteľ nedostal do rozporu so zákonom a vyhol sa uloženiu pokuty.

Prvým prípadom je, že auto máme a chceme ho vyradiť z evidencie vozidiel. Vozidlo je potrebné odovzdať autorizovanému spracovateľovi, napr. v meste Čadca je to spol. K&T Horelica a splniť predpísané úkony. Druhý spôsob nastane, ak vozidlo fyzicky nemáme, vozidlo  neexistuje, vtedy je postup zložitejší a finančne náročnejší.

V prípade, že fyzická osoba, ktorá neodovzdá vozidlo  autorizovanej osobe na spracovanie, hrozí pokuta do výšky 2 500 €. U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej je výška pokuty stanovená v rozmedzí od 1 200 € do 120 000 €.

Pre vodičov, ktorí chcú vozidlo vyradiť z evidencie je lepšie postupovať podľa zákona, ako ho obísť, pretože potom je finančný postih citeľnejší.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk