Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesto Čadca dostalo nôž do chrbta prostredníctvom oficiálneho vyjadrenia ŽSK

Publikované: 07. 06. 2012 14:48

Čadca, 7. Jún 2012 – Kysuckej nemocnici i iným organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) poskytuje Mesto Čadca úľavy na dani z nehnuteľnosti, na r. 2012 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca č. 187/2011 (VZN Mesta Čadca č. 107/2010 o dani z nehnuteľností), pričom poskytnutie týchto úľav znamená negatívny dopad na rozpočet Mesta (pre r. 2012 až mínus 7 761,40 €).

Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktorá je spádovou nemocnicou pre 126 tisíc obyvateľov regiónu, poskytlo Mesto Čadca okrem každoročnej úľavy na dani z nehnuteľností aj dotácie na zakúpenie prístrojov, zariadení a vybavenia odborných oddelení vo výške 107 800 € (t.j. 3, 248 mil. Sk).

Mesto Čadca napriek nepriaznivej ekonomickej situácií stále poskytuje subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK úľavy, ale zo strany ŽSK žiadnu ústretovosť nenachádza (viackrát požadovaný súhlas k zaregistrovaniu geometrického plánu, za ktorý mesto zaplatilo 120 tis. Sk, opakovane dostalo negatívne stanovisko ŽSK, Mesto muselo dať vypracovať a  opätovne uhradiť   čiastočný GP a celý proces vysporiadania pozemkov medzi Mestom Čadca a SR v lokalite Ul. Slovenských dobrovoľníkov a Ul. 17. Novembra pred ObvÚ Čadca musí začať opätovne vrátane vrátenia už zrealizovanej platby a súhlasov MV SR a MF SR).

Je zarážajúce, že napriek prebiehajúcim rokovaniam ohľadom riešenia tejto situácie, vydal ŽSK takúto tlačovú správu. Kysucká nemocnica je dokonca najväčším dlžníkom Mesta Čadca! K dnešnému dňu Mesto Čadca eviduje voči Kysuckej nemocnici s poliklinikou pohľadávky za komunálny odpad a za daň z nehnuteľností vo výške 60 843,90 €. Mesto Čadca eviduje pohľadávky aj voči iným organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti  ŽSK, dlžníci sú zverejnení na webovej stránke Mesta Zoznam daňových dlžníkov (veľkosť 250 KB, formát pdf).

Tabuľka pre porovnanie úľav v r. 2011 a v r. 2012
SubjektDaň rok 2011 (úľava)Daň rok 2012 (úľava)Rozdiel 2011 a 2012 v € 100%-tná daň za rok 2012 v €
Kysucká knižnica 911,39 (60%) 2540,74 (30%) 1629,35 3629,63
Kysucké múzeum 242,02 (60%) 654,21 (30%) 412,19 934,59
Kysucká nemocnica 5264,73 (80%) 25568,51 (20%) 20303,78 31960,64
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk