Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesto Čadca ocenilo svoje osobnosti

Publikované: 02. 09. 2011 09:55

Mesto Čadca a primátor Ing. Milan Gura v rámci slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Čadci (sobota 27. augusta 2011, Dome kultúry v Čadci) ocenili záslužnú prácu a životné dielo týchto osobností:

Na snímke zľava MUDr. F. Kostka, M. Hacková, primátor Ing. M. Gura, Mgr. M. Marcibálová, Mgr. V. Marcibál a J. ŠeríkNa snímke zľava MUDr. F. Kostka, M. Hacková, primátor Ing. M. Gura, Mgr. M. Marcibálová, Mgr. V. Marcibál a J. Šerík

MUDr. František Kostka

* 22. 4. 1944 - lekár, chirurg

MUDr. František Kostka pôsobí v Čadci na poste chirurga takmer 45 rokov. Do čadčianskej nemocnice prišiel po absolvovaní lekárskej fakulty v roku 1967 spolu s manželkou – zdravotnou sestrou. V roku 1968 sa podieľal na založení chirurgického oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Čadci. V roku 1969 sa slávnostne otvorila NsP v Čadci a MUDr. Kostka pracuje ako chirurg. Po ukončení dvoch atestácií sa stal odborníkom – špecialistom v oblasti chirurgie (proktológia). Absolvoval odborné stáže v Prahe, Košiciach i v Bratislave, zúčastnil sa mnohých kongresov, seminárov a sám vykonával lektorskú činnosť. Zdokonalil sa a špecializuje sa na operácie konečníkov a hemoroidov, vykonáva množstvo nadštandardných a mimoriadne náročných  operácií. Od roku 1989 vedie proktologickú ambulanciu. Absolvoval aj skúšky štátneho lekára v oblasti sociálneho lekárstva. Svojej náročnej práci sa venuje aj na úkor svojho zdravia, zachraňuje životy a mimoriadne obetavo vkladá svoju energiu i schopnosti do služieb čadčianskeho i kysuckého zdravotníctva. Pacienti mu dôverujú a vážia si ho pre jeho odbornosť, ako aj pre jeho mimoriadne humánny prístup a spôsob liečby.

Popri dlhoročnej obetavej práci na poste lekára sa venoval 21 rokov hádzanej v Čadci, bez nároku na honorár zastával funkciu manažéra a zároveň lekára. Pôsobil aj ako športový lekár miestneho klubu boxerov.

Svojmu poslaniu lekára v čadčianskej nemocnici a na Kysuciach je verný dodnes.

Cena mesta Čadca

Za celoživotnú záslužnú odbornú a humánnu činnosť v odbore chirurg – špecialista, za rozvoj zdravotníctva v Čadci a na Kysuciach, s prihliadnutím na manažérsku a lekársku činnosť v ženskom hádzanárskom oddiele v Čadci.

Mgr. Mária Marcibálová

* 23.10.1934 - stredoškolská učiteľka telesnej výchovy, trénerka a športovkyňa, vytrvalostná bežkyňa

Mária Marcibálová sa narodila v Skalici. Po skončení vysokoškolských štúdií prišla na Kysuce, do Čadce, kde žije a pôsobí dodnes. Celý svoj život venovala spoločne so svojím manželom Vojtechom športu a pedagogike. Obaja pôsobili na Gymnáziu v Čadci. Venovali sa atletike a výchove mladých talentov. Vo svojej práci zaznamenali na trénerských postoch množstvo úspechov a víťazstiev v rôznych atletických pretekoch.

Mária Marcibálová je členkou Klubu kysuckého maratónu a už dlhé roky sa aktívne venuje vytrvalostnému behu. Na svojom konte má niekoľko víťazstiev v maratónskom behu z domova i zahraničia. Z majstrovstiev Európy vo Wroclavi si priniesla zlatú medailu. Po maratónoch sa začala venovať aj behom do vrchu. V súčasnosti patrí v tejto disciplíne k svetovej špičke. Medaily si priniesla aj zo svetových majstrovstiev v Poľsku, Nemecku, Rakúsku. V roku 2006 získala na Majstrovstvách sveta v behu do vrchu vo Švajčiarsku zlato a majstrovský titul. Rovnaké ocenenie získala aj v roku 2007. V slovenskej bežeckej lige do vrchu jej právom patrí prvé miesto v kategórii žien nad 60 rokov. Je príkladom všetkým aktívnym športovcom, verejnosti a hlavne mládeži. Mária Marcibálová je nositeľkou ocenenia Osobnosť Kysúc 2006.

Cena mesta Čadca

Za celoživotnú činnosť v oblasti telovýchovy a športu, za významné zásluhy v oblasti pedagogickej práce na poste stredoškolskej učiteľky telesnej výchovy.

Mgr. Vojtech Marcibál

*5. 4. 1934 - stredoškolský učiteľ telesnej výchovy a latinčiny, športovec, tréner a rozhodca atletiky

Vojtech Marcibál je menej známy ako jeho manželka, no vhodne sa dopĺňajú. Popri aktívnom vytrvalostnom behu sa venoval najmä práci trénera a dodnes je atletickým rozhodcom. Stál pri zrode Kysuckého maratónu a dodnes pôsobí ako jeho časomerač. Je jedným z hlavných rozhodcov aj na Čadčianskej desiatke, Behu na Veľkú Raču, Hornokysuckej 25 alebo tradičnom  behu na Husárik. Venuje sa aj lyžovaniu, plávaniu a behu. Okrem športu je jeho druhou srdcovou záležitosťou latinčina.

Manželia Marcibálovci celý svoj život odovzdávali svoje skúsenosti začínajúcim športovcom. Vychovali niekoľko generácií čadčianskych športovcov a dosahovali vynikajúce výsledky, napr. získali štyri prvenstvá v celoštátnej súťaži stredoškolskej mládeže.

Obidvaja majú ako stredoškolskí pedagógovia telesnej výchovy za sebou viac než 40 rokov praxe. Patria medzi popredných a zaslúžilých čadčianskych pedagógov s významným podielom a zásluhami na výchove a rozvoji mladej generácie.

Cena mesta Čadca

Za dlhoročnú pedagogickú činnosť na poste stredoškolského učiteľa telesnej výchovy, za dlhoročnú záslužnú trénerskú, rozhodcovskú a organizátorskú prácu v oblasti športu a atletiky.

Magdaléna Hacková

* 3. 11. 1945 - kultúrna manažérka, moderátorka, scenáristka

Po absolvovaní strednej textilnej školy pracovala v závode Slovenka Turzovka. Celý svoj život však zasvätila práci v oblasti kultúry a umenia. Od školských čias ju zaujímalo divadlo, malé javiskové formy a umelecký prednes, čo ju predurčilo na prácu na Okresnom osvetovom stredisku v Čadci, kde v rokoch 1969 – 90 pracovala ako metodička pre úsek divadla na oddelení záujmovo-umeleckej činnosti, neskôr ako vedúca oddelenia a riaditeľka (1990 - 1999). V tomto odbore si rozšírila aj vzdelanie – externe absolvovala nadstavbové štúdium kultúrno-osvetovej práce. Pôsobila aj ako ochotnícka herečka v Divadelnom súboru Jána Palárika v Čadci, ako scenáristka, moderátorka a režisérka mnohých umeleckých programov. Svojim kultivovaným prejavom sa významne podieľala na zvyšovaní úrovne týchto podujatí. Zaslúžila sa o rozvoj, resp. založenie festivalov – Palárikova Raková, Beskydské slávnosti, Folklórny festival Ochodnica, Goralské slávnosti, Rozprávačské Lodno. Významne sa podieľala sa na práci Miešaného speváckeho zboru Kysuca, iniciovala a rozvíjala medzinárodné kontakty a spoluprácu zboru s partnermi v Taliansku. Stála pri zrode partnerskej spolupráce mesta Čadca a mesta Toruň a napomáha ich rozvoju. Aj po odchode do dôchodku sa naďalej zapája do kultúrneho života mesta. Je členkou a aktívne pôsobí v Spolku priateľov Čadce.

Cena primátora mesta Čadca

Za celoživotnú prácu v oblasti miestnej a regionálnej kultúry, osobitne v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti, za kultiváciu spoločenského života v meste Čadca.

Juraj Šerík

* 28. 8. 1967 - umelecký drotár, atlét – maratónec

Juraj Šerík je popredný kysucký umelecký drotár. Vytvoril množstvo jedinečných drotárskych výtvorov a plastík, ktorými prezentoval seba i svoje mesto na mnohých výstavách, remeselných tvorivých dielňach a remeselných trhoch a ďalších kultúrnych a spoločenských podujatiach doma i v zahraničí. Je nositeľom ocenenia Pocta Karola Guleju. Ocenenie získal za výnimočný prístup v oblasti drotárstva. Je tiež zapísaný Zlatej knihe drotárov a vedený v svetovej encyklopédii výnimočných osôb Who is who. Je významným nositeľom a pokračovateľom tradícií svojich významných predkov – drotárov. Už dlhé roky sa venuje aktívne aj atletike. Je bežeckým reprezentantom Slovenskej republiky v kategórii nevidomých a nevidiacich, je pravidelným účastníkom Kysuckého maratónu a tiež autorom bežeckého kondičného okruhu na ľavej strane rieky Kysuce pri železničnom moste, verejnosťou nazývaného aj ako Šeríkov okruh. Tento citlivo riešený bežecký okruh už 15 rokov slúži verejnosti na kondičné behanie, je mestskou zónou poskytujúcou pokoj a oddych.

Cena primátora mesta Čadca

Za výnimočný prínos v oblasti umeleckého drotárstva a zachovávanie tradícií svojich predkov, za výrazný podiel pri rozvoji maratónskeho behu slabozrakých a reprezentáciu Čadce a Slovenska v maratóne v kategórii nevidomých a nevidiacich.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk