Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesto Čadca prostredníctvom  Mestskej polície odchytilo v roku 2016 až 70 túlavých psov a mačiek

Publikované: 12. 04. 2017 14:00

S problematikou túlavých, alebo voľne pustených psov sa mestská polícia stretáva veľmi často. Nejde len o samostatný odchyt túlavých a voľne pustených psov, ale taktiež o kontrolu a dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na území mesta Čadca, kde je činnosť hliadok zameraná hlavne na odhaľovanie priestupkov pri venčení psov ( voľný pohyb, neodstránenie exkrementov a pod.), priestupkov v súvislosti s evidenciou psov (porovnaním skutočného zisteného stavu s evidenčným stavom vedeným na Mestskom úrade).

Mestská polícia v roku 2016 odchytila 53 psov a 17 mačiek. V porovnaní s rokom 2015 počet narástol o 16  odchytených psov.

V tomto roku mestská polícia odchytila už 6 psov a  5 šteniat kríženca labradora zlatej farby na drevenom Bukovskom moste, ktoré boli bez obojka a čipu. Šteniatka tam pravdepodobne niekto úmyselne vypustil, nakoľko do dnešného dňa sa nikto neozval. Vzhľadom k tomu, že boli mrazivé noci, bez zásahu polície by šteniatka pravdepodobne uhynuli na hlad a podchladenie. Po odchyte sú všetky zvieratá  odovzdané do útulku v Korni.

V januári tohto roku na podnet občana nášho mesta mestský policajti zachraňovali ešte bociana  v areáli Strednej odbornej školy technickej na ul. Palárikovej.  Hliadkou bolo na mieste zistené, že sa jedná o premrznutého  bociana, ktorý bol zjavne podchladený, nebol schopný chôdze ani letu. Následne si bociana prevzal zoológ z CHKO- Kysúc.

V každom prípade zanedbaná starostlivosť o zvieratá, či týranie zvierat je protizákonné. Podľa § 378 z trestného zákona č. 300/2005 hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 1, 2 až 5 rokov. V prípade zanedbania starostlivosti o zvieratá, kedy v jej dôsledku uhynú alebo majú trvalé následky na zdraví, hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na 2 roky.

Ak sú občania svedkami týrania zvieraťa, majú podozrenie na zanedbanie starostlivosti, alebo podozrenie na kruté zaobchádzanie so zvieraťom môžu pomôcť , ak budú informovať kompetentné orgány. Ako na to?

Podľa novelizovaného Zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti sa za týranie zvierat považuje:

  • spôsobenie trvalého alebo dlhodobého poškodenia zdravia zvierat,
  • spôsobenie trvalého alebo dlhodobého porušenia neobnoviteľných častí organizmu, okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov,
  • spôsobenie trvalej alebo dlhodobej poruchy správania,
  • prekročenie biologických schopností zvieraťa alebo spôsobenie neprimeranej bolesti, poranenia alebo utrpenia,
  • obmedzenie výživy a napájania zvieraťa,
  • spôsobenie zbytočného utrpenia alebo bolesti tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
  • spôsobenie bolesti alebo utrpenia tým, že sa použije ako živá návnada

Koho kontaktovať, ak ste svedkom týrania

Ak ste sa stali svedkom týrania, nahláste prípad na polícii, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ,prípadne kontaktujte Linku proti krutosti organizácie Sloboda zvierat.

Regionálna veterinárna a potravinová správa je kompetentný orgán, ktorý je povinný v zmysle zákona č.152/1998 o sťažnostiach riešiť každú sťažnosť na porušovanie zákona o veterinárnej starostlivosti a ochrane zvierat. V tomto prípade nezabudnite, že sťažnosť sa podáva písomne. Po prešetrení prípadu môže uložiť opatrenia na nápravu, alebo dokonca aj zakázať chov zvieraťa.

V rámci Slobody zvierat sa prípadmi týrania zvierat zaoberá inšpektor ochrany zvierat. Ak ho kontaktujete, ten po nahlásení prípad preverí a v prípade, že sa potvrdí týranie zvieraťa, podá písomný podnet na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Ako postupovať pri nahlasovaní týrania

Pri nahlasovaní prípadu udajte presný opis situácie a okolností, za ktorých k týraniu došlo. Nezabudnite uviesť, kedy a kde došlo k týraniu a či ide o týranie dlhodobé alebo náhodné. Popíšte, či zviera prejavuje známky fyzického alebo psychického týrania, či je podvyživené alebo zranené. Pokiaľ poznáte páchateľa, uveďte jeho meno a adresu. Ak nie je páchateľ známy, podajte trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Pri nahlasovaní si na vás pravdepodobne kompetentní vypýtajú kontakt. Vaše osobné údaje zostanú utajené, musíte však o to požiadať.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk