Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesto Čadca podporuje rozvoj mládežníckych dobrovoľníkov

Publikované: 11. 11. 2011 15:37

V rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013 z Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu  SR boli Mestu Čadca finančne podporené aktivity v oblasti práce s mládežou na úrovni miest a obcí. Projekt pripravila a realizuje Mestská polícia Čadca.

Cieľ projektových aktivít vychádza z výzvy zameranej na rok 2011 ako Európsky rok dobrovoľníckych činností, vytváranie podmienok pre dobrovoľnícke aktivity v našom meste, vzdelávanie o možnostiach aktívnej dobrovoľníckej participácie mládeže na živote nášho mesta, realizáciu rôznych akcií a kampaní zameraných na predchádzanie protispoločenskej činnosti so zámerom zapojiť dobrovoľníkov do preventívneho pôsobenia v našom meste, motivovať mladú generáciu k plnohodnotnému spôsobu života, kvalitnému tráveniu voľného času bez rizikového správania a pod. Prvá časť projektu bola zameraná na bezplatné vyškolenie 20 dobrovoľníkov, ktorých odporučili výchovný poradcovia všetkých základných škôl v našom meste.

Ďalším čiastkovým cieľom je zapojiť mládež do ďalšieho vzdelávania sa pravidelnými stretnutiami aspoň raz za mesiac v klube mládeže na Mestskej polícii v Čadci, kde budú mať zabezpečené poradenstvo, nasmerovanie a podporu v riešení svojich problémov a v rozvíjaní dobrovoľníckych aktivít. S dobrovoľníkmi sa bude spolupracovať až do konca školského roka ako súčasť ďalšej systematickej práce s týmito deťmi poskytovaním rôznych materiálov, podieľanie sa na príprave obecných projektov, zabezpečovaní diskusií s odborníkmi a pod. Harmonogram stretnutí nájdete na stránke www.mp.mestocadca.sk.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk