Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mesto zodpovedne rieši problém zosuvu pôdy v Čadci - Rieke

Publikované: 15. 06. 2011 09:45

Zosunutá pôda v časti RiekaPrvé informácie o ohrození územia Čadca - Rieka zosuvom pôdy sa objavili v meste Čadca v marci 2009. Od tohto času Mesto s plnou vážnosťou a zodpovednosťou  robí všetky úkony tak, aby sa čo najskôr zrušila mimoriadna situácia a tým aj zrušili obmedzenia vo využívaní dotknutého územia, ale najmä, aby sa zamedzilo ohrozeniu zdravia, životov a majetku občanov v čo najkratšom čase.

Keďže samospráva a teda i naše Mesto nedisponuje finančnými zdrojmi na sanáciu územia poškodenom živelnou pohromou, v súčinnosti s odborom krízového riadenia Obvodného úradu v Čadci zabezpečilo cestou Ministerstva životného prostredia SR inžiniersko-geologický prieskum, ktorého výsledky boli odovzdané v novembri 2010. Na základe týchto výsledkov Mesto Čadca bezodkladne požiadalo predsedníčku vlády SR a tiež Ministerstvo životného prostredia SR o pomoc pri zabezpečení projektu sanačných prác a jeho realizáciu. Podľa dostupných  informačných zdrojov je havarijný zosuv Čadca – Rieka zaradený medzi desať zosuvov, na ktorých sanáciu vláda SR požiadala Európsku komisiu o finančnú pomoc. Okrem toho prebehlo niekoľko rokovaní so správcom dotknutého toku Rieka SVP š.p., Povodie Váhu za účelom urýchlenej realizácie jeho brehovej úpravy v dotknutom úseku.

Podľa najnovších  informácií Ministerstva životného prostredia SR v tomto čase  zabezpečuje verejné obstarávanie zákazky „Vypracovanie projektu geologickej úlohy a jeho realizácia – sanácia havarijných zosuvov vzniknutých v roku 2010“, v ktorej je riešená aj dotknutá mestská časť Čadca- Rieka (U Rebroša). Sanačné práce v území sa začnú po skončení verejného obstarávania, pravdepodobne v mesiaci júl 2011.

Súbežne sa začali tiež práce na projekte brehovej úpravy toku Rieka v dotknutom úseku a jeho realizácia zo strany správcu SVP š.p., Povodie Váhu bude vecne aj časovo  koordinovaná so sanačnými prácami zabezpečovanými ministerstvom.

Územie je taktiež pod stálym dohľadom geologickej spoločnosti, ktorá zabezpečila inžiniersko-geologický prieskum a tiež pod dohľadom pracovníkov Mestského úradu a Mestskej polície.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk