Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mestská polícia Čadca sa zameria na kontrolu VZN o podmienkach držania psov na území nášho mesta

Publikované: 04. 03. 2011 14:51

Mestská polícia Čadca bude v mesiaci marec realizovať preventívno-bezpečnostnú akciu, cieľom ktorej je zistiť dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania psov na území nášho mesta. Prvoradým zámerom tejto akcie je, či majú majitelia psíkov prihlásených v evidencii mestského úradu. Okrem toho sa budú kontrolovať ďalšie ustanovenia VZN - či bol pes na vôdzke, či mal náhubok a či jeho majiteľ odstránil exkrementy, pokiaľ došlo v súvislosti s venčením k znečisteniu verejného priestranstva a pod.

Majitelia psov nesmú zabúdať, že pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa na území mesta Čadca je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete. Evidenciu vedie Mesto Čadca, Mestský úrad Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ povinný do 30 dní oznámiť Mestu Čadca, na Mestský úrad v Čadci v lehote od posledného dňa, keď zmena nastala.

Marcela Voreková

odd. prevencie a administratívy

Mestská polícia Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk