Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Bude mesto s príchodom jari špinavšie?

Publikované: 28. 02. 2013 12:00

Každým znečistením verejnej plochy sa občan vystavuje pokute

Mestská polícia  zaregistrovala v týchto dňoch  čiernu skládku.  Vrecia s odpadom našli nad garážami v smere k domovu dôchodcov na sídlisku Žarec. Policajti odhalili neporiadnika. Išlo o Vladimíra H. z ul. Okružnej. Potom ako zinkasoval pokutu, skládku odstránil.

Upozorňujeme  všetkých občanov na  dodržiavanie pravidiel o čistote mesta. Vedenie radnice  zakazuje  znečisťovať verejné priestranstvá nielen  pre zabezpečenie príjemného vzhľadu, ale i pre bezpečnosť a zdravie všetkých občanov. Podľa záväzného nariadenia zakazujeme:

 • odhadzovať na zem ohorky cigariet, cestovné lístky, smeti, papier, obaly všetkých druhov, zvyšky jedál a ovocia, popol, ani iné nepotrebné veci a odpadky
 • znečisťovať verejné priestranstvá pľúvaním, splaškovýni vodami, olejmi, chemikáliami, alebo iným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje i na umývanie a čistenie motorových vozidiel na verejných priestranstvách s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov
 • znehodnocovať, poškodzovať verejné priestranstvá, ich objekty a zariadenia, bez súhlasu mestského úradu ich znehodnocovať
 • vypaľovať trávu, lístie a spaľovať zvyšky rastlín a akýkoľvek iný odpad na verejných priestranstvách
 • vyklepávať alebo prášiť koberce, deky, byt. zar. a iné predmety mimo vyhradených miest, zákaz platí pre bytové balkóny, logie, okná, a spoločné priestory viac bytových domov
 • znečisťovanie chodníkov, ciest, komunikácií, parkovísk výkalmi koní, dobytka, psov mačiek a hydiny
 • vstupovať so zvieratami na detské ihriská alebo pieskoviská, vpúšťať ich do týchto priestorov
 • znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami zo stánkového, stolového a pouličného predaja a odpadovou vodou z umývania priestorov prevádzkarní a výkladných skríň, lepiť plagáty mimo tabúľ a miest na tento účel určených, umiestňovať rôzne pútače a propagačné skrinky bez súhlasu mestského úradu (nepovolené vyvesenie plagátov bude zlikvidované a vyúčtované pôvodcovi)
 • zapaľovať odpad v kontajneroch a smetných nádobách a sypať nevychladnutý popol
 • vytvárať dočasné skládky akéhokoľvek odpadu na verejných priestranstvách bez povolenia mestského úradu
 • znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov z nich, vysypávať odpadky mimo nich
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk