Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Mimorozpočtové prostriedky na boj proti drogám

Publikované: 24. 10. 2012 10:00

Drogy poškodzujú zdravie a kvalitu života nielen ich užívateľom, ale aj ich najbližším. Riziká sú v zmenách základných životných hodnôt, v oslabovaní vôle, v narušovaní medziľudských vzťahov a v postupnom rozklade rodín. V dôsledku negatívnych zdravotných, sociálnych, ekonomických a bezpečnostných dosahov, ktoré s užívaním drog súvisia, je ohrozovaný zdravý vývoj spoločnosti, verejné zdravie, všeobecný poriadok a bezpečnosť v mestách a obciach. Zmeny v tomto nepriaznivom vývoji možno dosiahnuť len spoločným a koordinovaným postupom. Skvalitňovať existujúce, praxou a najnovšími poznatkami overené metódy a formy.

Na základe tejto východiskovej situácie Mesto Čadca – Mestská polícia Čadca uskutočnila už 3. ročník dvojdňových odborných seminárov pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky za účasti zástupcov Mesta Čadca, zástupcov základných a stredných škôl v okrese Čadca, zástupcov štátnej správy, ako i zástupcov mimovládnych organizácií.

Seminár otvoril primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura a náčelník Mestskej polície Čadca mjr.Mgr. František Linet. O aktuálnom stave drogovej scény detí a mládeže nás informoval Mgr. Miroslav Jablonický z Národného monitorovacieho centra pre drogy v Bratislave. Poukázal i na možnosti koordinácie, kooperácie a spolupráce pri tvorbe a realizovaní zámerov a koncepcií regionálnej protidrogovej politiky. Klinická psychologička a psychoterapeutka Mgr. Barbora Kuchárová nás informovala o včasnom diagnostikovaní drog pri práci s ľuďmi, ako identifikovať rizikové skupiny, ako pracovať s rizikovými skupinami a jednotlivcami. O využívaní osvedčených interaktívnych komunikačných metód v prevencií drogových závislostí detí a mládeže nás informoval pedagóg z Kene Sospeter Volker Mr.

Koordinácia protidrogových aktivít na regionálnej a miestnej úrovni si vyžaduje úzku spoluprácu všetkých zainteresovaných zložiek. Je potrebné vytvárať priestor pre rozvoj a upevnenie občianskej a celospoločenskej zodpovednosti za riešenie tohto problému. Seminár bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk