Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Na moderný systém zberu odpadu na Chalúpkovej ulici si musíme zvyknúť

Publikované: 01. 12. 2017 13:15

Radnica len pred pár dňami spustila pilotný projekt – polopodzemných kontajnerov na Chalúpkovej ulici. Niektorí obyvatelia si ich však pomýlili s veľkoobjemovými kontajnermi. To vyvolalo vlnu nevôle najmä na sociálnych sieťach.

Dostupnosť stojísk

Pilotný projekt so sebou priniesol aj určité obavy. Jednou z nich je aj vzdialenosť nových stanovíšť s polopodzemnými kontajnermi od bytových domov, nakoľko pôvodné miesta s nádobami na odpad nahradili dve centrálne stanovištia s polopodzemnými kontajnermi. Tu nám ostáva veriť, že zníženie komfortu dostupnosti nových stojísk časom prevážia najmä benefity z nového systému zberu odpadu. Z ulice sa vytratilo 14 neestetických stojísk a nahradili ich dve centrálne stojiská. Na ulici vznikli aj nové parkovné miesta.

Nové kontajnery

Stojiská sa premenili na čierne skládky

Hneď prvý víkend nedopadol najlepšie. Polopodzemné kontajnery boli preplnené a odpad boli občania nútený odkladať k nádobám.

Ing. Emília Ďuranová, vedúca referátu životného prostredia: V súčasnosti sú na Chalúpkovej ulici umiestnené 4 polopodzemné kontajnery na zmesový komunálny odpad, čo nahrádza 24 ks pôvodných zberných nádob, avšak s vývozom 2 x týždenne, t.j. , príp. 3x týždenne (ak bude potreba). To znamená pri počte obyvateľov na Chalupkovej ulici, ktorí sú prihlásení na zvoz komunálnych odpadov (1490 občanov) a bol im vyrubený poplatok, by mal plne postačovať vývoz 1 x týždenne. To by však do nádob nesmeli vyhadzovať stavebný odpad, drevo a iné, ktorý tam nielen nepatrí, ale robí problémy poctivým občanom. Nádoby slúžia výlučne len na zmesový komunálny odpad, t.j. taký odpad, ktorý už nie je možné vytriediť.“

Odpad

Radnica verí, že občania si zvyknú

Naše sídliská trápi neporiadok okolo kontajnerových stojísk. To sa malo zmeniť aj na Chalúpkovej ulici. No prvé dni ukázali, že si nové nádoby občania pomýlili s veľkoobjemným zberom. Veríme, že si na nové veci zvykneme a spoločne docielime a budeme užívať benefity nového systému zberu na Chalúpkovej ulici.

Ing. Milan Gura: „Polopodzemné kontajnery zo sebou prinášajú niekoľko benefitov – od lepšieho využitia zberného miesta až po zlepšenie vzhľadu a čistoty okolia. Polopodzemné kontajnery zaberajú menšiu plochu v porovnaní s klasickými nádobami na odpad, čo umožňuje využiť uvoľnený priestor napríklad pre parkovacie miesta. Vyzdvihujem najmä výhody polopodzemných kontajnerov a budem sa snažiť, aby sa sa stali súčasťou našich sídlisk a postupne nahradili súčasné  kontajnery. Investícia do premeny našich ulíc je značná, no verím že rozumná.“

Nový rok prinesie novú kampaň na podporu separovania

V novom roku pripravujeme spustenie masívnej kampane v spolupráci so školami, od ktorej očakávame, že sa postupne podarí vzbudiť reálny záujem domácností riadne separovať.  Chceme, aby si rodiny uvedomili, že separovanie má zmysel nielen z hľadiska ochrany životného prostredia ale že má dopad na každého z nás

Ing. Milan Gura: „Chceme začať u malých detí, naučiť ich návykom separácie, dostať myšlienku triedenia odpadu do krvi. Deti dokážu preniesť pravidlá o rodín, dostať ich na úroveň každodenných potrieb a zásad. V to dúfame v to veríme a sme odhodlaní pre to na radnici urobiť maximum."

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk