Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Na výstavbe kompostárne sa finišuje

Publikované: 20. 07. 2017 12:15

V júni 2017 začalo Mesto Čadca s realizáciou výstavby kompostárne pri zbernom dvore v Čadci – Podzávoz.

Kompostovacia plocha je cca 400 m², na ktorej je navrhnutých 6 hroblí o šírke 3 m,  dĺžke od cca 19 m do 24 m a výšky do 1,5 m  s obojstranným vyspádovaním a odvodom vody do záchytnej nádrže s objemom 20 m³. Okrem toho bude vybudovaný prístrešok pre sklad náradia, prístrešok pre sklad kompostu a mostová váha.

Akumulačná nádrž bude slúžiť na zadržiavanie presiaknutých dažďových vôd kompostoviskom a ich opätovné použitie na polievanie kompostu v období sucha.

Základným strojnotechnickým vybavením budú stroje a náradie, a to konkrétne kolesový traktor, čelný nakladač, drvič  drevného odpadu, prekopávač kompostu, triedič kompostu, geotextília na prekrytie kompostu, ponorné čerpadlo a testovací kufor.

Celkový rozpočet na kompostáreň so strojnotechnickým vybavením je 524 158 eur, z toho 95 % finančných prostriedkov je hradených z prostriedkov EÚ a 5 % z rozpočtu mesta.

Hlavnou vstupnou surovinou bude biologicky rozložiteľný odpad z údržby mestskej zelene, parkov, cintorínov, záhrad, a to najmä tráva, lístie a drevný odpad. Do kompostu nie je možné dávať kuchynský a reštauračný odpad a živočíšny odpad.

Podmienky pre kvalitnú výrobu kompostu závisia od druhu odpadu, jeho chemického zloženia, obsahu humusových látok, ktorý ovplyvňujú tri faktory, a to pomer vzduch – voda, pomer dusík – uhlík a živiny. Hotový kompost bude preosiaty a bude využívaný na hnojenie a rekultiváciu. Na tomto kompostovisku by malo ročne vzniknúť cca 100 t kompostu.

Obrázok stavby kompostárne

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk