Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Načo sú mestské komisie, čo robia?

Publikované: 04. 02. 2015 13:30

Čadca má nové zloženie mestských komisií. Nanovo sa kreujú po každých komunálnych voľbách. Postupne sa pokúsime vysvetliť ich zameranie a zmysel.

Mnohí vedia, že ich tvoria poslanci mestského zastupiteľstva a odborníci pre danú oblasť z radov občanov mesta. Pracujú ako poradný orgán. Každá komisia aspoň raz za štvrť roka zasadá, aby z hľadiska odborných argumentov čo najlepšie posúdila predkladané návrhy do zastupiteľstva. Na aké témy sa jednotlivé komisie najviac sústredia a na koho sa prípadne môže občan z hľadiska svojich potrieb obrátiť? Pokúsime sa odpovedať.

Finančná komisia

Predsedom je poslanec Ján Drobil. Podľa neho ide o najdôležitejšiu pracovnú skupinu, keďže jej agendu tvorí rozpočet ako základný dokument mesta a efektívne nakladanie s peniazmi občanov. Finančná komisia najviac spolupracuje s právnym oddelením a komisiou výstavby a územného plánovania. Komisia sa vyjadruje k úverovým zmluvám, k rozdeleniu peňazí pre jednotlivé odbory, zaujíma sa o mieru zadlženosti mesta, sleduje pohľadávky po lehote splatnosti. Členovia komisie vyjadrujú stanovisko k prípadnej zmene rozpočtu.

Podľa Jána Drobila, najväčšou výzvou pre mesto v nasledujúcom volebnom období z hľadiska správy verejných financií je udržať vyrovnaný rozpočet. Mesto čerpá úvery a radnica sa má snažiť získať granty a dotácie, aby sa riadne podarilo naplniť príjmovú stránku rozpočtu. Dôležitou úlohou je i vymáhanie dlhov a pohľadávok, ktorým môže mesto vykryť svoje príjmy.

Čadcu čakajú podľa Jána Drobila dve dôležité investície. Výstavba letného kúpaliska a obnova Palárikovho domu. Na to všetko bude treba nájsť peniaze.

Podnikateľská komisia

Predsedom je František Prívara. Spolu so sekretárom pripravuje zasadnutia a zodpovedá za komunikáciu s inými komisiami. Podnikateľská komisia rieši predovšetkým problémy a podnety podnikateľov, živnostníkov. Väčšinou ide o otváracie a zatváracie hodiny v podnikoch poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby. Neobvyklé nie sú ani sťažnosti na nadmerný hluk vo večerných a nočných hodinách, v centrálnej zóne mesta ale aj v obytných štvrtiach.

Podnikateľská komisia sa v spolupráci s komisiou životného prostredia snaží o zapojenie všetkých podnikateľských subjektov do separovaného zberu. Podnikatelia tým dosiahnu zníženie platieb za komunálny odpad a mesto získa separované zložky odpadu, ktoré mu pomôžu znížiť produkciu komunálneho odpadu.

Platí, že vo všetkých komisiách sú zastúpení aj odborníci neposlanci. Za najväčší prínos komisií sa podľa poslancov považuje to, keď sa uznesenie komisie stane uznesením zastupiteľstva, teda ak si poslanci návrhy komisií osvoja a ich uznesenia schvália. Vtedy sa komisia stáva nielen poradným orgánom zastupiteľstva, ale sa priamo podieľa na výkone moci.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk