Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Naše mesto bezpečnejšie

Publikované: 11. 08. 2016 14:00

Mestská polícia (MP) Čadca v rámci prevencie a predchádzania nežiaducich udalostí sa snaží znižovať pouličnú kriminalitu. MP, na základe predloženého projektu získala 15 tisíc eur na rozšírenie jestvujúceho kamerového systému v meste, z výzvy MV SR v oblasti prevencie kriminality na rok 2016.

Bezpečnosť občanov je po uspokojení fyziologických potrieb druhou hlavnou potrebou človeka. Pre človeka znamená bezpečnosť potrebu istoty, stability, ochrany. Bezpečnosť limituje rozvoj sociálnych vzťahov, aktívnu účasť na verejnom živote, slobodu pohybu, rozvoj podnikania a ďalšie faktory, ktoré majú dopad na rozvoj miestnych komunít.

Potreba bezpečia, zvlášť dnes, sa presúva do bežného života, ktorú si v zhone mnohokrát  neuvedomujeme a pri tom pre každého z nás má svoju hodnotu.

Kriminalita je predovšetkým spájaná s mestským prostredím typickým pre sídliska. Z tohto dôvodu je bezpečnosť v centre pozornosti vedenia mesta.

Projekt je zameraný na zníženie pouličnej kriminality a zabezpečenie  bezpečnosti  pre občanov, znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ako aj potláčanie cezhraničnej trestnej  činnosti.

Výhodou kamerového  systému  je možný, okamžitý zásah proti práve prebiehajúcej kriminálnej činnosti a má vysokú hodnotu  pri dokazovaní kriminálnych skutkov. Videozáznamy  z páchania kriminálnej  činnosti využíva nielen MP, ale aj Úrad kriminálnej a justičnej polície v Čadci.

Ten, kto sa zaujíma o pôsobenie MP vie, že jej pohľad na život v meste je videný inou optikou ako nás nezainteresovaných. MP aj vďaka kamerovému systému aktívne  rieši vandalizmus aj na pešej zóne, ktorý je v meste takmer na dennom poriadku. Pre priblíženie práce MP sú uvedené tri náhodné príklady, ktoré boli odhalené vďaka kamerového záznamu a všetkým zaisteným bola hliadkou uložená pokuta.

Dňa 28.06.2016 v čase o 00:12 hod. bola zaznamenaná dvojica  mladých mužov, ktorí na pešej zóne rozkopávali reklamné zariadenia a  smetné koše. Zaistení boli 18-ročný Tomáš M. a 17-ročný Ľubomír O., obaja z obce Raková.

Dňa 28.06.2016 v čase o 00:53 hod. bol zaregistrovaný muž, ktorý na pešej zóne v meste poškodzoval reklamné zariadenia. Hliadkou bol muž zaistený. Jednalo sa o Dávida B. z obce Podvysoká.

Dňa 11.7.2016 o 22:00 hod. boli za úmyselné poškodzovanie smetných nádob na pešej zóne hliadkou MP zaistení 21-ročný Jakub K. a 24-ročná Jaroslava H., obaja z obce Raková.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk