Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Nominujte Osobnosti Čadce 2013

Publikované: 21. 03. 2013 09:45

Mesto Čadca aj v tomto roku pokračuje v tradícii udeľovania ocenení významným osobnostiam žijúcim, resp. pôsobiacim na pôde nášho mesta. Nominácie osobností, ktoré si zaslúžia ocenenie za svoju celoživotnú prácu a dielo v oblasti, v ktorej pôsobia, resp. za svoj výnimočný čin, môžete posielať do 25. apríla 2013 na adresu Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca (na obálku napíšte heslo OSOBNOSTI), resp. na e-mail. kultura@mestocadca.sk. K nominácii priložte zdôvodnenie návrhu, stručný životopis navrhovanej osobnosti a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefón, e-mail). Anonymné návrhy nebudú akceptované.

Oblasti pôsobenia

Veda a výskum, hospodárstvo, zdravotníctvo, humanitárna a sociálna činnosť, kultúra a umenie, vzdelávanie a práca s mládežou, verejno-prospešná činnosť, šport.

V zmysle Štatútu Mesta Čadca môžu byť udelené nasledujúce ocenenia:

Čestné občianstvo

Udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta Čadca

Udeľuje sa osobám za

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej práce
  • významný podiel a výrazné pričinenie sa o ekonomický, spoločenský a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
  • záchranu ľudských životov a majetku mesta a občanov.

Cena primátora mesta Čadca

Udeľuje ju primátor mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Doručené nominácie posúdi komisia menovaná primátorom mesta Milanom Gurom, zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva (MZ), členov komisií MZ a ďalších prizvaných osobností. Členovia komisie postúpia vybrané návrhy vedeniu mesta, ktoré ich predloží na schválenie na zasadnutie MZ.

Ďalšie informácie: MsÚ Čadca - OŠKMaŠ, 041/430 22 44.

Plagát k podujatiu

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk