Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Nominujte osobnosti Čadce na rok 2016

Publikované: 03. 05. 2016 08:00

Mesto Čadca aj v tomto roku pokračuje v tradícii udeľovania ocenení významným osobnostiam žijúcim, resp. pôsobiacim na pôde nášho mesta. Nominácie osobností, ktoré si zaslúžia ocenenie za svoju celoživotnú prácu a dielo v oblasti, v ktorej pôsobia, resp. za svoj výnimočný čin, môžete posielať do 20. mája 2016 na adresu Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca (na obálku napíšte heslo OSOBNOSTI), resp. na e-mail: kultura@mestocadca.sk. K nominácii priložte odôvodnenie návrhu, stručný životopis navrhovanej osobnosti a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefón, e-mail). Anonymné návrhy nebudú akceptované.

Oblasti pôsobenia

Veda a výskum, hospodárstvo a regionálny rozvoj, zdravotníctvo, humanitna a sociálna činnosť, kultúra a umenie, vzdelávanie a práca s mládežou, verejno-prospešná činnosť, šport.

V zmysle Štatútu Mesta Čadca môžu byť udelené nasledujúce ocenenia:

Čestné občianstvo

Udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta Čadca

Udeľuje sa osobám za

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej práce
  • významný podiel a výrazné pričinenie sa o ekonomický, spoločenský a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
  • záchranu ľudských životov a majetku mesta a občanov.

Cena primátora mesta Čadca

Udeľuje ju primátor mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Doručené nominácie posúdi komisia menovaná primátorom mesta Milanom Gurom, zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ), členov komisií a ďalších prizvaných osobností. Členovia komisie postúpia vybrané návrhy vedeniu mesta, ktoré ich predloží na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Čadci. Ocenenia budú odovzdané v rámci samostatného slávnostného programu.

Ďalšie informácie: MsÚ Čadca - OŠKMaŠ, 041/430 22 44, 0905 470 381.

Osobnosti ocenené v rokoch 2011 – 2015

2011

Čestné občianstvo mesta Čadca: Karol Kállay

Cena mesta Čadca: MUDr. František Kostka, Mgr. Mária Marcibálová a Mgr. Vojtech Marcibál

Cena primátora mesta Čadca: Magdaléna Hacková, Juraj Šerík

2012

Čestné občianstvo mesta Čadca: Mgr. Amália Kužmová a Mgr. Pavol Kužma

Cena mesta Čadca: MUDr. Jozef Kanaba, MUDr. Věra Kufová, Eva Matysová

Cena primátora mesta Čadca: Rastislav Hajnoš, Ing. Miroslav Janík, MUDr. Peter Szeghy

2013

Cena mesta Čadca: Mgr. Peter Bytčanek, ThDr. Emil Floriš, PhD., Engelbert König

Cena primátora mesta Čadca:  Ing. Ján Drobil, Mgr. Jozef Klieštik, MUDr. Karol Tomek

2014

Čestné občianstvo mesta Čadca: Ing. Jozef Markulják

Cena mesta Čadca: Mgr. Nina Kopecká a Mgr. Ladislav Kopecký in memoriam, Mgr. Vladimír Kráľ, MUDr. Šimon Višňovský

Cena primátora mesta Čadca: Mgr. Ing Peter Dubec, Prof., JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Mgr. Milan Pollák

2015

Čestné občianstvo mesta Čadca: prof. Enrico Volpe

Cena mesta Čadca: Mgr. art Karol Kevický, Mgr. art Anton Pohančeník

Cena primátora mesta Čadca: Lýdia Oravcová, MUDr. Roman Jablonický

Osobnosti ocenené v rokoch 1994 – 2008

Čestné občianstvo mesta Čadca: JUDr. Anton Blaha, Eugen Andrew  Cernan, Ján Chryzostom Korec, prof. PaedDr., Mgr. Art Vojtech Didi, doc. Mgr. Art Pavol Procházka, Michał Staśkiewicz, Carlo Wender

Cena mesta Čadca: Mgr. Milan Čimbora, Miroslav Ďurica, Ing. Jozef Pollák

Cena primátora mesta Čadca: Doc., Ing. Ivan Hlavoň, CSc., Doc., RNDr. Stanislav Palúch, CSc.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk