Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Nominujte osobnosti Čadce na rok 2017

Publikované: 18. 04. 2017 12:00

Mesto Čadca pokračuje v tradícii udeľovania ocenení významným osobnostiam žijúcim, resp. pôsobiacim na pôde mesta. Nominácie osobností, ktoré si zaslúžia ocenenie za svoju celoživotnú prácu a dielo v oblasti, v ktorej pôsobia, resp. za svoj výnimočný čin, môžete posielať do 31. mája 2017 na adresu Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca (na obálku napíšte heslo OSOBNOSTI), resp. na e-mail: kultura@mestocadca.sk. K nominácii priložte odôvodnenie návrhu, stručný životopis navrhovanej osobnosti a svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefón, e-mail). Anonymné návrhy nebudú akceptované.

Oblasti pôsobenia: Veda a výskum, hospodárstvo a regionálny rozvoj, zdravotníctvo, humanitná a sociálna činnosť, kultúra a umenie, vzdelávanie a práca s mládežou, verejno-prospešná činnosť, šport. V zmysle Štatútu Mesta Čadca môžu byť udelené nasledujúce ocenenia:

Čestné občianstvo

Udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta Čadca

Udeľuje sa osobám za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v oblasti vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej práce, významný podiel a výrazné pričinenie sa o ekonomický, spoločenský a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, záchranu ľudských životov a majetku mesta a občanov.

Cena primátora mesta Čadca

Udeľuje ju primátor mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Doručené nominácie posúdi komisia menovaná primátorom mesta Milanom Gurom, zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ), členov komisií a ďalších prizvaných osobností. Členovia komisie postúpia vybrané návrhy vedeniu mesta, ktoré ich predloží na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Čadci. Ocenenia budú odovzdané v rámci slávnostného programu na sklonu tohto roka. Ďalšie informácie: MsÚ Čadca - OŠKMaŠ, 041/430 22 44, 0905 470 381.

Osobnosti ocenené v rokoch 2011 – 2016

2011

 • Čestné občianstvo mesta Čadca: Karol Kállay
 • Cena mesta Čadca: MUDr. František Kostka, Mgr. Mária Marcibálová a Mgr. Vojtech Marcibál
 • Cena primátora mesta Čadca: Magdaléna Hacková, Juraj Šerík

2012

 • Čestné občianstvo mesta Čadca: Mgr. Amália Kužmová a Mgr. Pavol Kužma
 • Cena mesta Čadca: MUDr. Jozef Kanaba, MUDr. Věra Kufová, Eva Matysová
 • Cena primátora mesta Čadca: Rastislav Hajnoš, Ing. Miroslav Janík, MUDr. Peter Szeghy

2013

 • Cena mesta Čadca: Mgr. Peter Bytčanek, ThDr. Emil Floriš, PhD., Engelbert König
 • Cena primátora mesta Čadca:  Ing. Ján Drobil, Mgr. Jozef Klieštik, MUDr. Karol Tomek

2014

 • Čestné občianstvo mesta Čadca: Ing. Jozef Markulják
 • Cena mesta Čadca: Mgr. Nina Kopecká a Mgr. Ladislav Kopecký in memoriam, Mgr. Vladimír Kráľ, MUDr. Šimon Višňovský
 • Cena primátora mesta Čadca: Mgr. Ing Peter Dubec, Prof., JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Mgr. Milan Pollák

2015

 • Čestné občianstvo mesta Čadca: prof. Enrico Volpe
 • Cena mesta Čadca: Mgr. art Karol Kevický, Mgr. art Anton Pohančeník
 • Cena primátora mesta Čadca: Lýdia Oravcová, MUDr. Roman Jablonický

2016

 • Čestné občianstvo: Michal Zaleski, prezident mesta Toruń.
 • Cena mesta Čadca: Dagmar Dvorská, PhDr. Rudolf Gerát, Milan Toman
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk