Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Nové spôsoby vyučovania na ZŠ J.A. Komenského

Publikované: 15. 05. 2012 08:25

Video hovor počas vyučovaniaV ZŠ J.A. Komenského v Čadci sme v poslednom období viackrát stáli pred problémom výučby dlhodobo chýbajúcich žiakov po úrazoch alebo vážnych chorobách. Nakoľko individuálny učebný plán rieši tento problém iba čiastočne a doučovanie vyučujúcimi v domácom prostredí nepokrýva celé učivo, žiakom pri dlhodobej absencii hrozí množstvo komisionálnych skúšok, samostatné doberanie nahromadeného učiva a dobiehanie zameškaného. Vyhnúť sa týmto problémom sa pokúšame zavádzaním online vyučovania, kde pomocou internetu je žiak prítomný na vyučovacej hodine, sleduje jej priebeh a pomocou videoprojekcie sa do nej aj aktívne zapája. Sleduje výklad, odpovedá na učiteľove otázky a pracuje na úlohách, ktorých riešenie porovnáva so spolužiakmi.

Ako hodnotí takýto spôsob vyučovania samotný žiak? ,,Aspoň po takom dlhom čase, čo som doma, nezabudnem, ako vyzerá škola a spolužiaci,” odpovedá s úsmevom na moju otázku Ivan Gmuca, žiak 6.A triedy.

,,Tento spôsob výučby umožňuje aj istý druh komunikácie s kolektívom v triede, žiak má pocit akejsi prítomnosti v škole, čo má dobrý vplyv na jeho psychiku a v neposlednom rade má dobrý prehľad  o preberanom učive,” dodáva jeho matka, pani Gmucová.

Je nám jasné, že videoúčasť na hodine nenahradí ozajstnú prítomnosť žiaka na vyučovaní, ale môžeme takto pomôcť dobehnúť zameškané. Tento nový postup sme mohli vyskúšať a postupne ho zaviesť do vyučovacieho procesu našej školy vďaka dobrému technickému zabezpečeniu a vybaveniu informačnými a komunikačnými technológiami v našej ZŠ.

Mgr. Vladimír JURGA

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk