Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Nový čadčiansky domov seniorov má už prvých obyvateľov

Publikované: 05. 03. 2015 14:30

Mestský domov dôchodcov v Čadci vznikol len nedávno. Koncom minulého roka ho kolaudovali a vedenie Čadce ho po rekonštrukcii schátralej stavby spustilo do prevádzky. Zariadenie začína žiť a píše prvé kapitoly svojej histórie pod vedením riaditeľky Emílie Hanulákovej. Do funkcie šéfky ju schválili nedávno mestskí poslanci. Spolu s prvými pracovníkmi domova rozbieha teda nový projekt v oblasti sociálnych služieb. Emíliu Hanulákovú sme požiadali o rozhovor.

Aká je Vaša profesionálna minulosť a skúsenosti s podobným typom zariadení?

V sociálnej oblasti pracujem 25 rokov. Začínala som v roku 1990 ako vychovávateľka pri ťažko mentálne postihnutých deťoch v Oščadnici. O dva roky neskôr, po vytvorení nového pracoviska DSS Horelica, som sa vo funkcii vedúcej výchovy spolu s ostatnými zamestnancami snažila o zavádzanie iného prístupu a pohľadu na postihnuté deti. V roku 2008 došlo k zlúčeniu niektorých zariadení sociálnych služieb. Vzniklo jedno sociálne zariadenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica. Tu som pracovala do konca minulého roka.

Ako prvé zariadenie v rámci kraja sme zaviedli nové postupy a terapie v práci s klientmi – bazálnu stimuláciu, reminiscenčnú terapiu, snoezelen, prácu so sklom, výrobu šperkov a rôzne ďalšie. Získali sme ocenenie za inovatívny prístup, certifikát Manažérstva kvality ISO, založili sme občianske združenie.

Mesto Čadca Vás úspešne „draftovalo“ do svojho nového zariadenia. Získalo kvalifikovaného človeka s cennou praxou. V čom sa bude prvý mestský domov seniorov v Čadci líšiť od ostaných?

Bude poskytovať služby jedinej cieľovej skupine a to seniorom. Je to veľkou výhodou, pretože ak v jednom domove žijú ľudia rôznych vekových kategórií a s rôznym zdravotným postihnutím ako napr. seniori, mentálne postihnutí, ľudia s poruchami správania a pod., prináša to v reálnom živote rôzne problémy. Klientom, ktorí sú približne rovnakí z hľadiska veku, zdravotného stavu či ďalších faktorov, sa lepšie utvárajú podmienky pre individuálnu, ale i skupinovú terapiu, voľnočasové aktivity, vzájomnú komunikáciu a pod.

Kladne hodnotím i to, že kapacita zariadenia je len 50 klientov, čo je v porovnaní s inými podstatne menej. Súčasná legislatíva podporuje a uprednostňuje prevádzku nízkokapacitných sociálnych zariadení, a to je takisto určite na prospech ich obyvateľov. Ďalšou výhodou nášho domova je jeho umiestnenie v centre mesta Čadca. Možnosť zájsť si či už do obchodu, cukrárne, kostola, alebo len tak na prechádzku po meste vítajú nielen všetci záujemcovia o naše zariadenie, ale i tí, ktorí sú už u nás umiestnení.

Sociálnej izolácií človeka, s ktorou sa dnes často stretávame najmä u starších ľudí, predídeme práve kontaktom s okolitým prostredím. Pozitívne hodnotím i skutočnosť, že Viacúčelové zariadenie pre seniorov je už zrekonštruovaná budova. Avšak z môjho pohľadu bude do budúcnosti potrebné vyriešiť oplotenie areálu a vybudovanie vlastnej práčovne, ktorá nebola do celkovej rekonštrukcie zahrnutá.

V akej fáze ste momentálne v zariadení, kedy spustíte prevádzku naplno?

Domov sme oficiálne otvorili ešte v novembri minulého roku, avšak až od nového roka je v prevádzke ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Od nového roka ma menovali do funkcie riaditeľky a spolu s dvoma kolegyňami sme ako prvé zamestnankyne začali robiť všetko preto, aby bolo možné dať budovu čo najskôr do užívania.

Začínali sme od základných vecí ­ registrácia subjektu na štatistickom úrade, sociálnej a zdravotných poisťovniach, daňovom úrade, zhotovenie pečiatok. Zabezpečovali sme informačné systémy a programy či už na sociálnu, zdravotnú agendu, personalistiku či účtovníctvo. Popri tom bolo potrebné zaistiť počítače, tlačiarne, telefóny, internet, web stránku. Keďže budova bola vybavená len základným vybavením, bolo potrebné zakúpiť ďalší nábytok pre klientov a tiež veci dennej potreby ako paplóny, uteráky, záclony, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, pracovné oblečenie a to najdôležitejšie – vybavenie kuchyne kuchynským riadom a náradím.

Okrem toho sme museli stihnúť verejné obstarávanie na dodávku potravín, uzatvoriť s jednotlivými dodávateľmi zmluvy a zásobiť stravovaciu prevádzku základnými potravinami. Chýba nám ešte veľa vecí ­ nábytok do šatní, dielne, zdravotnícky materiál, ale to najzákladnejšie máme a ostatné budeme riešiť už v nasledujúcich dňoch. Dôležité pre nás bolo, aby sme od marca mohli prijímať prvých klientov. Vďaka mojim kolegyniam, ktoré veľa vecí robili i vo svojom voľnom čase, sa nám to podarilo. Dnes sme prijímali prvých klientov a taktiež ďalších zamestnancov.

Čo bude domov ponúkať, aké služby?

Umiestnenie v zariadení pre seniorov, kde klientovi zabezpečíme základné obslužné činnosti ­ ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie bielizne, ale i odborné činnosti ako napr. sociálne poradenstvo, ošetrovateľskú starostlivosť a taktiež úschovu cenných vecí. Okrem toho budeme pripravovať rôzne kultúrno­spoločenské aktivity, terapie, všetko samozrejme s ohľadom na individuálne potreby každého jedného klienta. Klient má zabezpečenú stravu, ďalej je možnosť využiť odľahčovaciu službu­ pomáhame ľuďom starajúcim sa o ťažko zdravotne postihnutého príbuzného v domácnosti Odporúčam však každému, kto by mal záujem o niektorú z vyššie uvedených služieb, aby sa obrátil buď telefonicky alebo osobne priamo na nás v zariadení, kde mu radi poskytneme viac informácií a poradíme ako postupovať pri vybavovaní potrebných písomností.

Aká je kapacita zariadenia a akým spôsobom budete klientov vyberať?

Kapacita zariadenia je nastavená na 50 klientov, ktorí využijú celoročné umiestnenie v zariadení pre seniorov, 2 miesta máme vyčlenené pre odľahčovaciu službu a okrem toho môžeme poskytnúť 50 obedov denne v jedálni pre bežných občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek alebo sú ťažko zdravotne postihnutí. Pre výber našich klientov nemáme určené žiadne mimoriadne pravidlá, je potrebné vybaviť si len určité náležitosti, ktoré určuje zákon o sociálnych službách. Ako som už spomenula, radi vysvetlíme a pomôžeme každému, kto prejaví záujem a osloví nás. Nie je pravdou to, že sme zariadenie len pre VIP klientov – právo na pomoc a sociálnu službu má každý človek, bez rozdielu z akého prostredia pochádza, alebo aké sú jeho majetkové pomery.

Koľko budú klienti platiť za pobyt v zaradení?

Pri určovaní cien v našom domove vychádzame zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Čadca, ktoré určilo cenové rozpätie za jednotlivé služby. Cena za pobyt v zariadení závisí od viacerých skutočností , ako napr. koľko jedál bude klient odoberať, či má špeciálnu diétu, aké veľké sú priestory jeho izby a príslušenstva, aký stupeň odkázanosti má určený a pod. Rozpätie úhrad za poskytnutú službu je od 280 eur do 350 eur – platba je vypočítavaná individuálne v závislosti od poskytnutej služby.

Určite máte očakávania na novom pôsobisku

Môj odchod z domova v Horelici bol asi prekvapením pre mnohých. Pre mňa samu po toľkých rokoch taktiež nie jednoduchý, ale toto rozhodnutie som urobila dobrovoľne. Mám rada nové výzvy a teším sa na povinnosti, klientov i ľudí okolo mňa. Najdôležitejšie a najťažšie bude vytvorenie dobrého pracovného kolektívu, ktorý bude ľudsky a tolerantne pristupovať ku klientom. V našej práci by to nemalo byť len o zamestnaní ako zdroji príjmu, ale najmä o vzťahu k chorým, starým a často i opusteným ľuďom. Bude si to musieť uvedomiť každý, kto chce v našom zariadení pracovať.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk