Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Nový preventívny projekt pod názvom „Nenič, ale chráň svoje mesto“

Publikované: 15. 05. 2014 08:30

Mestská polícia Čadca pod záštitou primátora mesta Čadca Ing. Milana Guru spúšťa nový preventívny projekt pod názvom „Nenič, ale chráň svoje mesto“,

Cieľom tohto projektu je motivovať deti a mladistvých k zníženiu vandalizmu a minimalizovaniu majetkových škôd a následne nákladov na ich odstránenie. Chceme podporiť pozitívne zmýšľanie mladých ľudí k tomu, aby neboli ľahostajní voči svojmu okoliu, chránili si svoje mesto a aby aj oni pomohli zamedziť takémuto konaniu.

Len v roku 2013 Mestská polícia Čadca riešila 139 priestupkov proti verejnému poriadku, kde išlo najmä o poškodzovanie a znečisťovanie majetku mesta a občanov. K poškodeniu majetku mesta dochádza hlavne na pešej zóne. V prevažnej miere ide o poškodzovanie prvkov drobnej architektúry, smetných nádob, verejného osvetlenia, verejnej zelene a pod. V prípade poškodenia týchto zariadení, vo väčšine prípadoch sa podarilo páchateľa skutku zaistiť a usvedčiť aj práve vďaka kamerovému záznamu.

Vandalizmus patrí zvyčajne k životnému slohu adolescentov, rôznych partií i jedincov, zriedka dospelých osôb. Deti väčšinou z delikvencie „vyrastú“, ale i napriek tomu podľa štatistík Ministerstva vnútra SR približne polovicu všetkých trestných činov spáchajú chlapci vo veku 10 - 21 rokov.

V rámci tohto projektu sme pripravili aktivity pre žiakov druhého stupňa základných a umeleckých škôl, ako i špeciálnej školy v našom meste, ktoré budú prebiehať do 20.6.2014. Ide o aktivity formou súťaží, ako je výtvarná súťaž pod názvom „Čo sa mi páči v mojom meste“, literárna súťaž pod názvom „ Čo sa mi páči v mojom meste, čo by som zmenil/a a prečo ho treba chrániť, alebo fotografická súťaž „Čo sa mi páči a čo nepáči v mojom meste“. Ďalšou súčasťou aktivít sú aj besedy o trestno-právnej zodpovednosti najmä pre žiakov 8. - 9. ročníkov. Výstava súťažných prác bude po ukončení súťaže v Dome kultúry v Čadci, spojená s odovzdaním cien víťazom primátorom mesta Čadca Ing. Milanom Gurom.

Ďalšou časťou tohto projektu je propagácia, kde sme pripravili informačný materiál pre žiakov základných a stredných škôl s logom projektu „ Nenič, ale chráň svoje mesto“ ako aj nálepky s logom „Nenič, ale chráň“, ktoré budeme distribuovať aj na školy s cieľom nálepky lepiť na miesta, ktoré už boli poškodené, alebo zničené vandalmi. Tieto nálepky budeme počas tohto mesiaca spoločne s dobrovoľníkmi lepiť aj po celom meste Čadca.

Taktiež sme pripravili brigády na obnovu verejného priestoru, ktoré budú dobrovoľníci klubu mládeže Mestskej polície Čadca organizovať pre deti a mládež v komunitách v okolí ihrísk a parkov, kde cieľom tejto aktivity je vybudovanie si vzťahu k vlastnému okoliu, verejnému priestoru. Zámerom bude oprava a obnova lavičiek, natretie farbami, vyzbieranie odpadkov a nakoniec osadenie tabúľ " Nenič, ale chráň svoje mesto". Na záver tejto aktivity dobrovoľníci pripravia pre deti spoločné športové hry s malými odmenami.

Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí motivovať deti a mládež k vybudovanie si vzťahu k verejnému priestoru, k zníženiu vandalizmu a minimalizovaniu nákladov na odstránenie škôd, ako aj podporiť pozitívne zmýšľanie mladých ľudí k tomu, aby neboli ľahostajní voči svojmu okoliu, chránili si svoje okolie, kde vyrastajú a trávia voľný čas a podobne.

mjr. Mgr. František Linet
náčelník Mestskej polície Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk