Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Obecná školská rada ustanovená

Publikované: 02. 03. 2015 16:00

Na území mesta sa nachádza 6 základných škôl - z toho 2 spoločné s materskými škôlkami, 5 samostatných materských škôlok, dve ZUŠ a CVČ. Na území mesta pôsobia samosprávne školské orgány: Rada školy a Obecná školská rada.

Rada školy

Rady sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly.

Každá rada školy a školských zariadení sa skladá z 5 až 11 členov. Funkčné obdobie orgánov samosprávy sú štyri roky. Do 14 rád boli zvolení a nominovaní zo zákona 136 členovia.

Obecná školská rada

Spoločným samosprávnym orgánom pre školy a školské zariadenia na území mesta je zriadená Obecná školská rada.

Vyjadruje sa k činnosti zriaďovateľa základných škôl, ZUŠ a školských zariadení v pôsobnosti zriaďovateľa. Ďalej sa vyjadruje ku koncepcii rozvoja školstva v meste, k rozpisu financií, k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a zariadení. Vyjadruje sa k požiadavkám na skvalitnenie starostlivosti  a výchovno vzdelávacích služieb a k správe o výsledkoch výchovno - vzdelávacieho procesu.

Mestská školská rada má 11 členov. Za zástupcov z riaditeľov škôl a škol. zariadení: Mgr. Katarína Školová, Mgr. Vlasta Markechová, Mgr. Viera Kubicová, Mgr. Anna Dinisová. Za zástupcov z predsedov rád škôl a škol. zariadení: Mgr. Viera Strýčková, Mgr. Yvonne Marjaková, Bc. Mária Čamborová. Za zástupcov rodičov: Mgr. Zuzana Papšová, PhDr. Adriána Kičurová. Z poslancov Mesta boli delegovaní: Mgr. Martin Klimek, MUDr. Anna Korduliaková.

Za predsedu Obecnej školskej rady bola zvolená Mgr. Viera Strýčková.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk