Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Osobnosti Čadce 2018

Publikované: 15. 11. 2018 15:30

V predvečer 100. výročia vzniku Československa – 27. októbra 2018 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnil slávnostný galaprogram nazvaný JUBILEÁ 2018, ktorého garantom bolo Mesto Čadca. V rámci programu sme si pripomenuli mnohé významné jubileá, ktoré sa v tomto roku viažu k histórii nášho mesta i Slovenska. V prvej časti programu boli odovzdané ocenenia osobnostiam Čadce za rok 2018. Ocenenia za svoju aktívnu a záslužnú prácu pre naše mesto a región Kysúc si z rúk primátora Ing. Milana Guru a poslankyne MUDr. Anny Korduliakovej prevzali Ing. Elena Kováčová, Ing. Anna Zbojanová, Ing. Ján Drobil, MUDr. Vladimír Nehaj, Dpt. Milan Kubjatko a Mgr. Pavol Sedláček. Ocenenie pre Mgr. Annu Strakovú in memoriam prevzala jej dcéra Eva Huslicová. Pri príležitosti 20. výročia spolupráce a priateľstva medzi mestami Čadca a Źywiec bolo udelené Čestné občianstvo mesta Čadca burmistrovi Źywca Mgr. Ing. Antonimu Szlagorovi. Ocenenia za rozvoj a podporu vzájomnej spolupráce boli udelené aj ďalším predstaviteľom tohto mesta. V rámci dramaturgicky mimoriadne zaujímavého koncertu, ktorý bol súčasťou galaprogramu, sa pod vedením dirigenta Karola Kevického predstavili domáce umelecké súbory – Kysucký komorný orchester, Miešaný spevácky zbor Kysuca so sólistom MUDr. Vladimírom Gajdičiarom, cimbalistka Mgr. art Radka Weisháb a umelecké zoskupenie zo Źywca – Beskid SoundProject TRIO v zostave Paulina Duc (soprán), Sebastian Niemczycki (klavír) a Mateusz Biernat (saxofón). Oceneným osobnostiam blahoželáme, účinkujúcim ďakujeme za jedinečný umelecký zážitok a publiku za mimoriadne krásnu a priaznivú atmosféru počas celého programu.

Ocenené osobnosti Čadce za rok 2018

Ing. Ján Drobil

Cena mesta Čadca a celoživotnú aktívnu prácu v oblasti hospodárstva, za zásluhy o regionálny rozvoj v oblasti výroby a podnikateľskej činnosti na Kysuciach, za angažovaný prístup vo verejnom živote, za vytváranie pozitívneho obrazu o Čadci a regióne Kysúc.

Ing. Elena Kováčová

Cena mesta Čadca za celoživotnú aktívnu pedagogickú činnosť, za mimoriadny prínos k rozvoju stredného školstva v Čadci, za rozvoj vzdelávania a výchovu mladej generácie v regióne Kysúc a zviditeľnenie mesta na domácej i zahraničnej pôde.

Ing. Anna Zbojanová

Cena mesta Čadca za dlhoročnú obetavú, záslužnú a mimoriadne zodpovednú prácu v prospech mesta Čadca, za výraznú  podporu kultúrneho a spoločenského života mesta a regiónu, za zásluhy o rozvoj Čadce a šírenie jej dobrého mena na domácej i zahraničnej pôde.

Mgr. Anna Straková in memoriam

Cena primátora mesta Čadca in memoriam za celoživotnú obetavú prácu v oblasti kultúrneho a spoločenského života mesta, za výrazný prínos pre rozvoj kultúry v regióne Kysúc, za mimoriadne angažovaný a statočný postoj k životu a ľuďom za svoju matku prevezme jej dcéra pani Eva Huslicová.

Dpt. Milan Kubjatko

Cena primátora mesta Čadca za významné celoživotné, vysoko odborné pôsobenie v oblasti hospodárskeho života mesta a regiónu Kysúc, za zásluhy o rozvoj mestskej infraštruktúry, za aktívnu angažovanosť v prospech mesta Čadca a šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí.

MUDr. Vladimír Nehaj

Cena primátora mesta Čadca za celoživotné odborné pôsobenie a zásluhy    o rozvoj zdravotníctva a ochrany zdravia v Čadci i regióne Kysúc, za mimoriadne humánny prístup k pacientom, za šírenie dobrého mena mesta Čadca a regiónu Kysúc.

Mgr. Pavol Sedláček

Cena primátora mesta Čadca za viac než 35-ročné aktívne pôsobenie a vynikajúcu reprezentáciu mesta a regiónu Kysúc v šachu, za mimoriadne obetavú trénerskú a organizátorskú činnosť na pôde Kysuckej šachovej školy a šachového klubu v Čadci, za rozvoj športu a vytváranie pozitívneho obrazu mesta Čadca doma i v zahraničí.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk