Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Patrónom mesta je sv. Bartolomej

Publikované: 17. 08. 2015 14:00

Sv. Bartolomej je patrónom mesta a  je súčasťou erbu mesta. Význam svätcov pre súčasnosť zostáva vo vedomí, že svätec je považovaný za dobrého človeka, ktorý je naplnený kresťanskou láskou. Jeho duch, jeho myšlienky žijú medzi nami, neponecháva si nič pre seba, ale využíva všetky svoje dary na všeobecný úžitok. Pozerá na seba ako na dlžníka všetkých priateľov i  nepriateľov, múdrych i  nerozumných.

Pochádza z  Arménska ako syn Tolmaisov, syn oráča. Jeho domovom by mala byť Kána Galilejská. K  Ježišovi ho priviedol Filip. Podľa tradície mal hlásať evanjelium v  Arménii, Indii a  Mezopotámii. Evanjelizačná činnosť narážala na odpor u  pohanských kňazov, čo viedlo až k  mučeníckej smrti.

V  ikonografii je sv. Bartolomej zobrazený ako človek, ktorý vo svojich rukách drží vlastnú kožu, nakoľko podľa starovekých prameňov bol odsúdený na tzv. perzský spôsob smrti – odratie z  kože a  následné ukrižovanie. Niektoré pramene hovoria aj o  sťatí. Atribúty sv. Bartolomeja sú kríž, sťahovací nôž, pútnická palica, kniha alebo zvitky Písma a vlajka.

Na Slovensku okrem kostola v  Čadci je ďalších 16 kostolov, ktoré sú zasvätené sv. Bartolomejovi. Pre úplnosť vo Francúzskych Antilách sa nachádza ostrov sv. Bartolomeja, ktorý spadá pod správu ostrova Guadeloupe a  je súčasťou EÚ. Mesto v  18 storočí patrilo Švédsku, ktoré obohatilo ostrov švédskou architektúrou. Hlavné mesto sa nazýva Gustavia.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk