Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Personálne zmeny v obsadení orgánov

Publikované: 18. 05. 2015 12:30

Na mestskom zastupiteľstve 6.5.2015 bola vykonaná personálna zmena návrhu na zastúpenie mesta v predstavenstve obchodnej spoločnosti a majetkovou účasťou mesta MTS, a.s.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje v zbore poslancov o základných otázkach života v meste. Jednou zo zákonných povinnosti zastupiteľstva je podľa potreby a výhodnosti zriaďovať, zrušovať a kontrolovať príspevkové organizácie mesta. V súčasnosti pod mestom pracujú tri organizácie - Dombyt, Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca a Mestský podnik služieb.

Ďalšou právomocou mesta je delegovať členov do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Čadca. V súčasnosti sú to: Mestská teplárenská spoločnosť a.s., ZZO a.s, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina, Decora, s.r.o.

V jednotlivých obchodných spoločnostiach má mesto nasledovné zastúpenie: Za člena Predstavenstva MTS a.s. je delegovaný Mgr. Martin Klimek ako zástupca Mesta Čadca a členom dozornej rady od roku 2012 je Ing. Ján Drobil.

V ZZO a.s. zastupuje v predstavenstve spoločnosti Mgr. Eduard Gábriš od roku 2011 a členom dozornej rady je Mgr. Martin Klimek od roku 2011. Podiel mesta na hlasovacích právach v MTS a.s. je 40% a v ZZO a.s. 52,8 %.

Špecifické postavenie medzi obchodnými spoločnosťami má SEVAK a.s., kde členom predstavenstva za mesto je primátor mesta Ing. Milan Gura od 1.6.2011. Členmi a.s. SEVAK sú všetky obce a mesta v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré majú v majetku vodárenskú alebo kanalizačnú sieť. Majetok mesta predstavuje podiel 8,132% na celkovom imaní.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk