Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pocta učiteľom a učiteľkám

Publikované: 07. 04. 2016 09:00

Odo dňa narodenia Jana Amosa Komenského, osobnosť ktorého je neodmysliteľne spätá so sviatkom všetkých pedagógov, uplynulo 28. marca 424 rokov. Jeho myšlienky sú stále aktuálne a jeho presvedčenie, že najväčšou a najvýznamnejšou investíciou je investícia do vzdelania, nadobúda práve v týchto dňoch mimoriadne hlboký význam.

Aj učitelia v našom meste sú plní očakávania a dúfajú, že v blízkom čase sa udejú zmysluplné a užitočné zmeny v oblasti školstva. Vzdelanie a výchova detí by mala byť v našej spoločnosti na prvom mieste, práca učiteľov je nenahraditeľná, zaslúžia si adekvátne morálne, finančné i spoločenské ohodnotenie. Aj tieto myšlienky zazneli v úvodnom príhovore primátora Ing. Milana Guru v rámci slávnostného programu v Dome kultúry v Čadci (1. apríla), ktorý pripravilo Mesto Čadca pre všetky svoje mestské školy a školské zariadenia ako poďakovanie za ich prácu.

Počas oficiálnej časti programu si ďakovné listy a pamätné plakety za svoju dlhoročnú pedagogickú prácu a prínos v oblasti školstva na pôde nášho mesta prevzali:

Mgr. Zlatica Kukurdíková (pedagogická prax 23 rokov) a Valéria Kužmová (23) z Materskej školy (MŠ) – ul. SNP, Adriána  Barešová (25) z MŠ – Hurbanova, Mgr. Marta Mitková (28) z MŠ – ul. J. Kráľa, Andrea Larišová (25) z ZŠ a MŠ Horelica, Mgr. Tatiana Sogelová (25) zo ZŠ a MŠ Podzávoz,  Mgr. Zuzana Masárovú (22)  a PaedDr. Agnesa Bergerová (35) zo Základnej školy (ZŠ) – Rázusova, Mgr. Anna Žifčáková (38) zo ZŠ – M. R. Štefánika, Mgr. Ľubica Liptáková (26)  a p. Mgr. Zuzanu Račkovú (21) zo ZŠ J. A. Komenského, Mgr. Ivona Greňo (27) zo Základnej umeleckej školy –  M. R. Štefánika a Milada Strýčková (24) z Centra voľného času v Čadci a učiteľky na dôchodku – Mgr. Oľga Holeščáková (38), pôsobila na  ZŠ – Rázusova a Anna Poništová (36), pôsobila na ZŠ – Jilemnického (Hlinkova) a M. R. Štefánika. Oceneným p. učiteľkám srdečne blahoželáme  a prajem veľa šťastia a úspechov ďalšej práci.

Na pôde mesta je celkom 13 škôl a jedno školské zariadenie – z toho štyri základné školy (ul. M. R. Štefánika, ul. Komenského, ul. Rázusova, Milošová), dve základné školy s materskou školou (Horelica a Podzávoz), päť materských škôl (ul. J. Kráľa, ul. F. Kráľa, ul. Hurbanova, ul. SNP, Milošová), dve základné umelecké školy (ul. M. R. Štefánika, ul. Rázusova) a centrum voľného času. Materské školy navštevuje 751 detí, základné školy 1980 žiakov, základné umelecké školy 1598 chlapcov a dievčat. Rôzne záujmové útvary Centra voľného času v Čadci navštevuje 1991 detí. Venuje sa im viac než 300 pedagógov.

A práve všetkým týmto obetavým a zanieteným učiteľom a učiteľkám, ako aj desiatkam nepedagogických zamestnancov, ktorí sa zodpovedne starajú o správu a plynulý chod škôl, patrilo poďakovanie a úcta nielen primátora mesta, ale aj vedúceho oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PaedDr. Jána Poláka. Vedenie mesta a jednotlivých škôl nezabúdajú ani na svojich starších kolegov, ktorí sú dnes už na zaslúženom odpočinku, každoročne sú tiež pozývaní aj oceňovaní pri príležitosti Dňa učiteľov.

Súčasťou slávnostného popoludnia pre učiteľov, ktoré pripravili pracovníci Mesta Čadca a KIC mesta Čadca, bolo aj vystúpenie známych komikov Jiřího Lábusa a Oldřicha Kaisera a nasledujúca slávnostná recepcia.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk