Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Poďakovanie Mgr. Eve Palkovičovej, mestskej kronikárke

Publikované: 11. 03. 2014 12:30

Mestské kroniky patria k veľmi dôležitým a nenahraditeľným dokumentom, na základe ktorých sa môžeme zoznámiť s históriou i nedávnou súčasnosťou danej lokality. Mapujú spoločenský, politický, hospodársky, kultúrny i športový i život mesta i regiónu, významné historické medzníky a zmeny v organizme spoločnosti a krajiny, život, fungovanie i rozvoj inštitúcií, prinášajú zaujímavé údaje o zmenách klímy či počasia, o zaujímavých osobnostiach a ďalšie podnetné informácie. Sú dôležitým zdrojom poznania nielen pre nás – súčasníkov, ale najmä pre nastávajúce generácie. Práca kronikára je pre spoločnosť neobyčajne významná.  Ľudom, ktorí túto prácu vykonávajú patrí naša úcta, uznanie i obdiv za tisíce hodín strávených pri zbieraní, dokumentovaní a spisovaní faktov a informácií. Sú často aj neúnavnými bádateľmi a nálezcami nových, nepoznaných skutočností. Po týchto, spravidla veľmi skromných a nenápadných ľuďoch, zostávajú precízne spracované a spísané reálie, exempláre kroník, ktoré majú vysokú hodnotu. Ich vzácnosť si často ani neuvedomujeme.

Aj život nášho mesta v minulosti mapovali mnohí kronikári. Od roku 1933 do súčasnosti sa ich na tomto poste vystriedalo deväť: Milan Polák, Jozef Hnitka, Štefan Burcin, Pavol Soviar, Sylvia Barbierová, Margita Rebrošová, Dominik Choluj, Miroslav Golis a Eva Palkovičová. A práve p. Eve Palkovičovej patrí aj primát čo do rozsahu rokov, na poste mestskej kronikárky pôsobila celkom 21 rokov (1982 – 1983, 1985 – 1990, 2000 – 2013). Za jej dlhoročnú, záslužnú a obetavú prácu na poste mestskej kronikárky, za svedomité a precízne vedenie kroniky mesta Čadca a aktívnu činnosť v prospech kultúrneho a spoločenského života mesta jej v rámci nedávneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Čadci (MsZ) v mene svojom, v mene vedenia mesta i poslancov oficiálne poďakoval  primátor Ing. Milan Gura. Odovzdal jej ďakovný list, kyticu kvetov a upomienkový dar ako prejav úcty a poďakovania všetkých občanov za jej kvalitnú a svedomitú prácu pre mesto Čadca. Pani Eva Palkovičová uviedla, že odchádza z postu kronikárky na vlastnú žiadosť a poďakovala za spoluprácu a dôveru primátorovi mesta a prítomným poslancom, pracovníkom mestského úradu a mestských inštitúcií, ako aj všetkým, ktorí tieto posty zastávali v minulom období. Do funkcie mestskej kronikárky pre nadchádzajúce obdobie bola menovaná p. Božena Kadášová, učiteľka a bývalá dlhoročná riaditeľka na ZŠ Čadca – Podzávoz.

Mesto Čadca aj touto cestou vyjadruje poďakovanie p. Eve Palkovičovej za viac než dve desaťročia práce kronikárky  a želá jej veľa zdravia a rodinného šťastia.

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk