Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Poďakovanie pedagógom

Publikované: 21. 04. 2017 18:00

V našej spoločnosti dlhodobo rezonuje presvedčenie, že vzdelávanie a výchova detí by mala byť na prvom mieste a učitelia si zaslúžia adekvátne morálne, finančné i spoločenské ohodnotenie. Aj táto myšlienka zaznela v úvodnom príhovore primátora Milana Guru v rámci slávnostného programu v Dome kultúry v Čadci (31. marca), ktorý pripravilo Mesto Čadca pre všetky svoje mestské školy a školské zariadenia ako poďakovanie za ich prácu. Počas oficiálnej časti programu si ďakovné listy a pamätné plakety za svoju dlhoročnú pedagogickú prácu a prínos v oblasti školstva na pôde nášho mesta prevzali: Bc. Mária Strapáčová (pedagogická prax 36 rokov) z Materskej školy (MŠ) na ul. J. Kráľa, Mgr. Anna Benková (25 rokov) a Mgr. Jozef Seman (36 rokov) zo Základnej školy (ZŠ) na Rázusovej ul., Mgr. Milada Bučková (29 rokov) zo ZŠ a MŠ Podzávoz, Mgr. Simona Melicherová (21 rokov) zo ZŠ J. A. Komenského, Mgr. Andrea Poláčková (20 rokov) zo ZŠ na ul. M. R. Štefánika a Mgr. Dana Jašurková (20 rokov) z Centra voľného času v Čadci. Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme im veľa šťastia a úspechov v ďalšej pedagogickej práci i osobnom živote.

Na pôde mesta je celkom 14 škôl školských zariadení – z toho štyri základné školy (ul. M. R. Štefánika, ul. Komenského, ul. Rázusova, Milošová), dve základné školy s materskou školou (Horelica a Podzávoz), päť materských škôl (ul. J. Kráľa, ul. F. Kráľa, ul. Hurbanova, ul. SNP, Milošová), dve základné umelecké školy (ul. M. R. Štefánika, ul. Rázusova) a Centrum voľného času. Materské školy navštevuje takmer 730 detí, základné školy 1930 žiakov, základné umelecké školy 1590 chlapcov a dievčat. Rôzne záujmové útvary a krúžky centra voľného času v Čadci navštevuje takmer 2000 detí. Venuje sa im viac než 300 pedagógov.

A práve všetkým týmto obetavým a zanieteným učiteľom a učiteľkám, ako aj desiatkam nepedagogických zamestnancov, ktorí sa zodpovedne starajú o správu a plynulý chod škôl, patrilo poďakovanie a úcta nielen primátora mesta, ale aj vedúceho oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Jána Poláka. Vedenie mesta a jednotlivých škôl nezabúda ani na svojich starších kolegov, ktorí sú dnes už na zaslúženom odpočinku, každoročne sú tiež pozývaní na slávnostný program pri príležitosti Dňa učiteľov.

Súčasťou slávnostného popoludnia pre učiteľov bolo aj vystúpenie žiakov, študentov a pedagógov Základnej umeleckej školy J. Potočára v Čadci, ktorá si v uplynulom roku pripomenula 60. výročie svojho vzniku. Účinkujúci sa prezentovali skutočne kvalitným a dôstojným  programom, za čo im patrí naše uznanie a poďakovanie.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk