Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Policajná akcia zameraná na kontrolu vozidiel a vodičov taxislužby

Publikované: 12. 02. 2014 11:45

Mestská polícia Čadca v dňoch 7.2. a 8.2. 2014 vo večerných a nočných hodinách uskutočnila policajnú akciu zameranú na kontrolu vozidiel a vodičov taxislužby na území mesta Čadca. Na akcii sa zúčastnilo 14 policajtov Mestskej polície Čadca. Akcia bola zameraná na dodržiavanie ustanovení zák. č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a vykonávacej vyhlášky č. 124/2012 Z. z.. Policajti sa zamerali hlavne na kontrolu koncesií potrebných na výkon taxislužby, na kontrolu karty vodičov taxislužby, kontrolu taxametrov, ktoré musia byť schopné vydať potvrdenku o zaplatenom cestovnom a musia spĺňať požiadavky na určené meradlá. Ďalej bol vo vozidlách kontrolovaný prepravný poriadok taxislužby, tarify a označenie vozidiel. Z celkovo kontrolovaných 21 vozidiel bol zistený jeden správny delikt, kedy prepravca ponúkal svoje služby motorovým vozidlom, ktoré nemal zapísané v koncesnej listine. Bolo uložených 5 opatrení na odstránenie drobných nedostatkov, ktoré vodiči odstránili na mieste. Celkovo možno konštatovať, že na území mesta neboli zistené pri tejto akcii veľké nedostatky medzi jednotlivými taxislužbami. Boli zároveň získané poznatky o tzv. čiernych taxíkoch, ktoré sú predmetom ďalšieho šetrenia. Za súčinnosť ďakujeme vedúcemu odboru dopravy Ing. M. Vrankovi z Okresného úradu v sídle kraja v Žiline.

mjr. Mgr. František Linet
náčelník

Ilustračné foto

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk