Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Potravinová pomoc pre občanov mesta Čadca v hmotnej núdzi - podrobnosti

Publikované: 29. 07. 2011 13:14

Oznamujeme občanom Mesta Čadca, že v roku 2011 sa bude poskytovať potravinová pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. Potravinová pomoc pozostáva z 20 kg hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín na jedného žiadateľa.

Na potravinovú pomoc majú nárok:

  • občania v hmotnej núdzi, ktorí poberajú dávku a príspevky z odboru sociálnych vecí,
  • občania, ktorých príjem je na hranici životného minima, to sú občania a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie na stravu a školské pomôcky,
  • deti v náhradnej starostlivosti,
  • nepracujúci poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje sumu 305,- EUR mesačne,

Je potrebné, aby sa žiadatelia o potravinovú pomoc dostavili  v termíne do  15. 8. 2011 na Mestský úrad, oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti /prepážka č. 7 v Spoločnej úradovni MsÚ alebo kancelária č. 35 na I. posch./ a priniesli súčasne nasledovné doklady:

  • poberatelia dávok v hmotnej núdzi – potvrdenie Odboru sociálnych vecí ÚPSVaR o poberaní dávky a príspevkov,
  • občania, ktorých príjem je na hranici životného minima – taktiež potvrdenie odboru sociálnych vecí ÚPSVaR,
  • deti v náhradnej starostlivosti -  fotokópiu rozhodnutia príslušného súdu o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti,
  • poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku – potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku v roku 2011, pričom  do sumy 305,- EUR sa nezapočítava vdovský a vdovecký dôchodok.

Presný termín a miesto odovzdávania potravinovej pomoci bude upresnené a občanom včas oznámené.

Pôvodný článok Potravinová pomoc pre občanov mesta Čadca v hmotnej núdzi

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk