Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Potravinovú pomoc si v Čadci doposiaľ prevzalo 500 občanov

Publikované: 14. 10. 2011 14:49

Občania počas rozdávania potravínSlovensko sa v tomto roku ako jedna z 20 krajín Európskej únie po prvýkrát zapojilo do programu potravinovej pomoci, ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. Distribúciu potravinovej pomoci na Slovensku (hladká múka a cestoviny) zabezpečujú dve charitatívne organizácie – Potravinová Banka Slovenska, o. z.  a Služby Božieho milosrdenstva, n. o. V súvislosti s práve prebiehajúcim zabezpečením a vydávaním potravinovej pomoci pre občanov nášho mesta sme položili pár otázok Ing. Božene Cvečkovej, vedúcej oddelenia sociálnej starostlivosti, zdravia, bývania a podnikateľskej činnosti MsÚ v Čadci.

Komu a v akom rozsahu je určená potravinová pomoc?

V zmysle platných pravidiel a podmienok stanovených Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou je pomoc v Čadci zameraná najmä na deti v náhradnej starostlivosti, občanov, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi, alebo sú na hranici životného minima, ako aj na poberateľov starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku, výška ktorého nepresahuje 305 eur. Každý oprávnený žiadateľ má právo na 20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín.

Koľko občanov si doposiaľ prevzalo potravinovú pomoc?

Potravinová pomoc sa realizuje na etapy. Prvé vydávanie potravinovej pomoci v rozsahu 20 ton potravín prebehlo  13. októbra. Z 850 žiadateľov zapísaných v zoznamoch mesta si potraviny  prevzalo takmer  500 občanov. Ďalšia zásielka potravín by mala do Čadce doraziť v najbližších dňoch. Žiadatelia budú o termíne včas informovaní. Občania, ktorí pomoc zatiaľ nedostali, nemusia mať obavy, na všetkých sa dostane. V súčasnosti ešte prijímame aj ďalšie žiadosti od občanov, ktorí o tejto forme pomoci neboli včas informovaní.  Pre nich však v súčasnej dobe   nevieme povedať predpokladaný termín dodávky potravín.

Ako prebiehal výdaj potravín? Vyskytli sa aj nejaké problémy?

Výdaj potravín sa uskutočnil v areáli bývalej základnej školy na ulici A. Hlinku. Na prevzatie sme vyzvali žiadateľov, ktorých priezviská začínajú na písmeno A – M. Realizácia takejto akcie je samozrejme náročná, mesto s niečím podobným nemalo doposiaľ žiadne skúsenosti. Snažili sme sa zabezpečiť všetko potrebné, no vyskytli sa menšie problémy, najmä  technického rázu.  Istá netrpezlivosť bola aj na strane občanov, ktorí chceli byť rýchlo vybavení. Výdaj potravín prebiehal nepretržite niekoľko hodín až do vyčerpania celého nákladu na viacerých stanoviskách a našou snahou bolo uspokojiť všetkých občanov.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk