Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na semináre z oblasti ovocinárstva a zeleninárstva

Publikované: 03. 08. 2011 13:07

Nezisková organizácia AGROGENOFOND, n. o. si Vám dovoľuje oznámiť, že pripravila pre podnikateľov, živnostníkov a zamestnancov pracujúcich v oblasti ovocinárstva a zeleninárstva sériu 4 bezplatných seminárov. Semináre sú zamerané na oblasti zlepšovania profesionálnych zručností, pracovnej komunikácie, marketing a PR, riadenia kvality, riadenie ľudských zdrojov a možnosti rozširovania podnikateľských aktivít v rámci poľnohospodárstva.

Semináre sú súčasťou projektu „Systémy riadenia pri diverzifikácii činností v ovocinársko – zeleninárskych vidieckych oblastiach“ financovaného zo zdrojov Európskej únie, z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenia 3.3 vzdelávanie a informovanie. Účasť na seminároch vrátane ubytovania a stravy je bezplatná.

Vzdelávacie aktivity/semináre sa uskutočnia v dĺžke 3,5 dňa v penzióne Betty pension vo Veľkom Mederi v termínoch uvedených v prílohe tohto e-mailu. Ubytovanie je zabezpečené pre účastníkov v 2,3 a 4 posteľových izbách.

Informácie o penzióne nájdete na adrese http://www.bettypension.sk/sk_index.php .

Uvedené projekty majú za cieľ zlepšiť podnikateľské a konkurenčné prostredie v oblasti ovocinárskej a zeleninárskej produkcie a potravinárstva prostredníctvom zvyšovania odbornosti a kompetencií ľudských zdrojov v t uvedených oblastiach. Semináre budú vedené modernými metódami spájajúcimi teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami lektorov a odkazmi na príklady dobrej praxe na Slovensku a v zahraničí.

Program seminára

 • Stratégia manažmentu v podniku alebo vo firme
 • Úlohy a funkcie manažéra z pohľadu rozvoja regiónu
 • Diverzita prírodných zdrojov a diverzifikácia činností na vidieku
 • Nástroje finančného manažmentu a ich efektívne využitie v podniku alebo vo firme
 • Stanovovanie cieľov v podniku a vo firme
 • Nástroje efektívnej komunikácie so zákazníkom
 • Rešpektovanie potrieb zákazníkov – efektívny marketing
 • Politika kvality a inovácií v podniku a regióne
 • Ľudský potenciál a riadenie agroturistiky a priamy predaj

Najbližšie termíny seminárov

 • 08. – 11. 08. 2011 – ešte sú voľné miesta
 • 15. – 18. 08. 2011 – ešte sú voľné miesta

Semináre sú určené prioritne pre zamestnancov i vlastníkov poľnohospodárskych subjektov a osoby podnikajúce v poľnohospodárstve a potravinárstve. Počet účastníkov z jednej firmy alebo spoločnosti nie je limitovaný. Pre účastníkov je zabezpečený bezplatne 3 x nocľah, 3 x denne stravovanie a 2 x denne občerstvenie.

V prípade záujmu o bližšie informácie o seminároch kontaktujte prosím niektoré z uvedených telefónnych čísel: 0908 777 307, 0907 746 998, 0908 777 304, 02 5931 1733. Dopyt alebo prihlášku posielajte na adresu vavrincova@luxorka.sk, alebo na fax č. 02 5931 1727. Prihlášku je potrebné poslať na uvedený e-mail, fax alebo poštou najneskôr 3 pracovných dní pred začiatkom seminára. Podpísanú prihlášku je potrebné priniesť so sebou na seminár.

Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom,

Mgr. Irena Vavrincová
AGROGENOFOND, n.o.
Mala Podhájska 9
949 01 Nitra

fax: + 421 2 59 311 727
GSM: + 421 908 777 307
vavrincova@luxorka.sk

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk