Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Preventívne aktivity proti rôznym formám násilia

Publikované: 16. 03. 2015 07:45

Mesto Čadca  je svojou anonymitou vhodným prostredím na delikventné a kriminálne správanie. Nie je ničím výnimočný víkend v nočných uliciach, kde neustále prebiehajú rôzne bitky agresívnych skupín proti sebe, alebo aj proti etnicky iným skupinám.

„Vystúp z bludného kruhu a  netoleruj žiadne formy násilia, diskriminácie a intolerancie“ je nový preventívny projekt, ktorý realizuje Mestská polícia Čadca v spolupráci s OZ Centrum prevencie mládeže Čadca. Hlavným cieľom projektu je podchytiť žiakov s problémom vznikajúcich  sociálno-patologických javov  ústiacich do prejavov rôznych foriem intolerancie, poskytnúť im neformálne vzdelávacie aktivity, ktoré citlivo na základe zážitku a zapojenia do ďalších rovesníckych aktivít na školách zmenia ich intolerantné vnímanie. Dieťa v tomto veku je  vystavované intenzívnemu nekontrolovanému vplyvu vrstovníkov. Vplyv vrstovníckej partie je zhubný vtedy, keď do jej „noriem“ patrí prekračovanie spoločenských noriem. Napojovanie detí na nerizikové skupiny v mladšom školskom veku je prevenciou takého vývoja. Pokiaľ sa už mladý človek na rizikovo sa správajúcu partiu pevne napojí, je takmer nemožné ho od nej oddeliť. Mladiství páchatelia nepochádzajú len zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín žijúcich na hranici životného minima, kde sú nevyhovujúce bytové podmienky, nedostatočná výchova a zlá finančná situácia v rodine, ale zo všetkých sociálnych vrstiev. Mnohokrát svojvoľne opustia vyučovací proces, túlajú sa so spolužiakmi a kamarátmi po uliciach a takisto vo večerných hodinách sú bez dozoru, zgrupujú sa v rôznych skupinkách, čo môže znamenať začiatok ich kriminálnej kariéry. Prvé vzdelávacie sústredenia prebehli v decembri 2014 a pripravujú sa ďalšie. V rámci tohto projektu sme na túto tému  pripravili aj živé knižnice  a spoločnú výtvarno-literárnu súťaž pre žiakov 2.stupňa základných škôl. Jedným z odborných lektorov projektu je i pedagóg Volker Sospeter z Kene, ktorý pôsobí na Slovensku a  intolerantné správanie v našom meste si vyskúšal na vlastnej koži. Všetky tieto aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.

srž.Mgr.Marcela Voreková
odd.prevencie
Mestská polícia Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk