Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pri rieke Kysuca je teraz čistejšie a bezpečnejšie prostredie vďaka projektu Mesta Čadca

Publikované: 26. 10. 2012 09:30

Ešte dňa 25. apríla 2012 Mesto Čadca uzatvorilo Dohodu o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na vodných tokoch Kysuca, Čierňanka, Rieka, Milošovský potok a drobných prítokoch v k.ú. Čadca so správcom týchto tokov - Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. .

Mesto Čadca požiadalo Obvodný úrad Životného prostredia v Čadci o povolenie na odstraňovanie krovinatých brehových porastov z uvedených tokov. Rozhodnutie sme získali dňa 4. júla 2012

Mesto Čadca podalo 4. júna 2012 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami podľa §50, písm. j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Žiadosť bola schválená a Mesto vytvorilo 10 pracovných miest na obdobie júl – november 2012 . Mesto na zabezpečenie tejto aktivity získalo od štátu dotáciu vo výške 26.300 EUR. Spolufinancovanie zo strany Mesta je 5 %.

Pracovníci nastúpili do práce od 02. júla 2012 a do konca novembra 2012 vyčistia brehy koryta rieky Kysuca od náletových drevín v úseku od železničného mostu Bukov až po priestory za Športovou halou, vrátane sútoku s Čierňankou.

Prostredníctvom týchto prác vznikol tak z pohľadu občana prehľadný a bezpečný priestor aj na prechádzky okolo rieky.

Vzhľadom na potrebnosť takejto činnosti spočívajúcej v zabezpečovaní maximálnej prietočnosti koryta rieky Kysuca veríme, že ak budú aj v r. 2013 takéto možnosti na zamestnávanie, budeme v týchto prácach pokračovať.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk