Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Projekt „Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“

Publikované: 19. 10. 2015 08:45

Základná škola Rázusova Čadca začala realizovať projekt od 1. júla 2015. Škole bol v šk. roku 2015-16  schválený grant vo výške 9 975,00 EUR na realizáciu projektu „Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“.  Grant bol poskytnutý z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov).

Projekt je zameraný na metodológiu anglického jazyka, históriu,  geografiu a kultúru Severného Írska vo vyššom sekundárnom vzdelávaní, námety vo vyučovaní výtvarného umenia na nižšom sekundárnom vzdelávaní a zlepšenie motivácie žiakov vo vyučovacom prostredí. Do projektu mobility sú zapojení 4 vyučujúci.

V rámci projektu sa zrealizujú 4  mobility/ stáže učiteľov.  Prvé stáže absolvovali v júli 2015 Mgr. Prengelová Vlasta v Belfaste /Severné Írsko/ a v mesiaci august 2015  Mgr. Slanináková Ivana v Gloucestri /Veľká Británia/. Ďalšie dve mobility plánujeme  realizovať v šk. roku 2016 v mesiaci apríl, ktorých sa zúčastnia Mgr. Helešová Vlasta v Colchestri /Veľká Británia/ a Mgr. Maslík Andrej /Portugalsko/ absolvuje mobilitu zameranú na zlepšenie motivácie žiakov vo vyučovacom prostredí.

Realizácia projektu vďaka poskytnutému grantu umožní škole skvalitnenie vzdelávacieho  procesu, rozvoj odborných kompetencií učiteľov a rozvoj spolupráce školy s partnerskými zahraničnými školami.

oordinátor projektu: Mgr. V. Prengelová

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk