Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Protipovodňové opatrenia v meste Čadca

Publikované: 20. 06. 2011 08:39

Do prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny sa prihlásilo 833 miest a obcí z celého Slovenska. 
Na základe štyroch kritérií (miera povodňových rizík, početnosť povodňových situácií, lokalizácia obce v hornej časti povodí a úroveň evidovanej nezamestnanosti) bolo 18. marca 2011 vybraných 200 obcí, ktoré získali najvyššie bodové hodnotenie - najvyššiu prioritu realizovať projekty prevencie pred povodňami, medzi ktoré patrí aj Mesto Čadca.

Cieľom prvého realizačného projektu je vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v povodí vodného toku Rieka, ktoré dokážu jednorazovo zadržať 31 918 m³ dažďovej vody. Realizácia celého projektu prebehne v mesiacoch jún až október 2011. V uvedenej lokalite budú vybudované prehrádzkové stupne kamenné, drevene stupne s protiprahmi, zrubové garnisáže z dreva, odrážky na zvážniciach a zasakovacie pásy.  Pri realizácií prác bude  použitý zväčša prírodný materiál.

Ďalším cieľom projektu je presadzovať a spoločensky podporovať vytváranie pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny občanov, ktorí sa nedokážu presadiť na trhu práce. Mesto Čadca v rámci projektu vytvorilo 10 pracovných príležitostí sezónneho charakteru.

Mestu Čadca sa podarilo projektom získať mimorozpočtové zdroje vo výške 117 715,50 €  z toho dotácia z Úradu vlády SR prestavuje 92 700 EUR a podpora z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny predstavuje sumu vo výške 25 015,50 EUR.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk