Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Protipovodňové opatrenia v meste Čadca

Publikované: 20. 06. 2011 08:39

Do prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny sa prihlásilo 833 miest a obcí z celého Slovenska. 
Na základe štyroch kritérií (miera povodňových rizík, početnosť povodňových situácií, lokalizácia obce v hornej časti povodí a úroveň evidovanej nezamestnanosti) bolo 18. marca 2011 vybraných 200 obcí, ktoré získali najvyššie bodové hodnotenie - najvyššiu prioritu realizovať projekty prevencie pred povodňami, medzi ktoré patrí aj Mesto Čadca.

Cieľom prvého realizačného projektu je vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v povodí vodného toku Rieka, ktoré dokážu jednorazovo zadržať 31 918 m³ dažďovej vody. Realizácia celého projektu prebehne v mesiacoch jún až október 2011. V uvedenej lokalite budú vybudované prehrádzkové stupne kamenné, drevene stupne s protiprahmi, zrubové garnisáže z dreva, odrážky na zvážniciach a zasakovacie pásy.  Pri realizácií prác bude  použitý zväčša prírodný materiál.

Ďalším cieľom projektu je presadzovať a spoločensky podporovať vytváranie pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny občanov, ktorí sa nedokážu presadiť na trhu práce. Mesto Čadca v rámci projektu vytvorilo 10 pracovných príležitostí sezónneho charakteru.

Mestu Čadca sa podarilo projektom získať mimorozpočtové zdroje vo výške 117 715,50 €  z toho dotácia z Úradu vlády SR prestavuje 92 700 EUR a podpora z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny predstavuje sumu vo výške 25 015,50 EUR.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk