Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2011

Publikované: 05. 01. 2011 15:58

Čadca, 04.01.2011: O 08.00 hod. sa v priestoroch veľkej zasadačky mestského úradu začalo prvé rokovanie Mestského zastupiteľstva Čadca v roku 2011, ktoré sa o. i. zaoberalo aj nasledovnými bodmi programu:

  • Zloženie sľubu poslanca MUDr. Jozefa Kanabu, ktorý sa nemohol zúčastniť slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 27.12.2010
  • Informatívne správy o vykonanej VII. a VIII. zmene rozpočtu Mesta Čadca. Ako uviedla Tatiana Krkošková, vedúca odd. ekonomického a správy majetku MsÚ Čadca, zmeny bolo potrebné vykonať z dôvodu získania mimorozpočtových príjmov - dotácia z Ministerstva financií SR
  • Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku Bc. Ing. Jozefovi Vraželovi v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.
  • Spoločný obecný úrad - predĺženie pôsobnosti. Na základe zmluvy má Mesto Čadca spoločný obecný úrad s obcou Dunajov, z dôvodu zabezpečenia agendy preneseného výkonu štátnej správy na úseku výstavby. Schválením predĺženia pôsobnosti ide už o 6. dodatok k uvedenej zmluve
  • Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
  • Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2010, týkajúci sa Kultúrneho a informačného centra mesta Čadca a Mestského podniku služieb Čadca, bol na návrh zástupcu primátora Františka Prívaru stiahnutý z programu rokovania.

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa 14.01.2011 vo veľkej zasadačke MsÚ Čadca.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk