Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Report z novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva

Publikované: 10. 11. 2017 10:05

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Čadci dňa 9. 11. 2017 poslanci prerokovali 19 bodov programu. Medzi najzaujímavejšie patrili body ako informatívna správa o technickom stave bytového domu Moyzesova 1917, uzatvorenie zmlúv so športovými klubmi mesta Čadca na bezplatné užívanie športových hál mesta a návrh o VZN mesta o daniach.

Poslanci v hlasovaní schválili všetky body rokovania, ktoré pripravilo vedenie mesta Čadca.

Poslanci a primátor počas rokovania

Šport ostáva naďalej prioritou

Prijatím uznesenia radnica pokračuje v bezplatnom využívaní športových hál mesta Čadca pre naše kluby. Mesto má vo vlastníctve dve haly, športovú halu na ul. Športovcov a športovú halu na ul. A. Hlinku.  Aj naďalej platí, že primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch poskytnúť súhlas na bezplatné užívanie športových hál aj mimo zazmluvnené športové kluby.

Bytový dom na Moyzesovej ulici je v zlom technickom stave

Dombyt Čadca predložil na rokovanie informatívnu správu, ktorá podrobne popisuje technický stav bytového domu na Moyzesovej ulici. Dom je starší viac ako 50 rokov a je doslova vybývaný. Do dnešného dňa radnica pristúpila k vyprataniu 21 bytov, nakoľko nájomcovia neplatili nájom a služby spojené s bývaním. Momentálne je obsadených ešte 10 bytov, kde žije 52 osôb. Bytový dom nie je podľa informatívnej správy Dombytu bezpečný. Ako správca budovy sa preto obáva o zdravie, či už obyvateľov alebo občanov mesta nakoľko sa bytový dom nachádza v rušnom centre mesta.   Vedenie mesta ako aj poslanci vzali správu na vedomie a riešením sa budú zaoberať už na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Dane ostávajú nezmenené, až na ...

Mesto Čadca ako správca dane pristúpilo k zmenám vo VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.
Za psov menej. Z pôvodnej sadzby 60 eur ročne za psa chovaného v byte sa po novom bude platiť  50 eur. Daň za psa v rodinnom dome ostáva nezmenená a to 5 eur. Potešia sa aj starší občania mesta, ktorí sú majiteľmi psov. Doteraz bol od platby dane za psa oslobodený občan od veku 70, teraz prichádza radnica so  znížením vekovej hranice na 65 rokov. Držitelia ZŤP ostávajú aj naďalej oslobodení.
Zmena sa prijatím nového VZN dotkne aj sadzby dane za ubytovanie. Z pôvodných 0,40 eur sa bude prispievať do mestského rozpočtu 0,60 eur na osobu za prenocovanie v meste Čadca. Radnica už teraz vie, kam peniaze poputujú. Celý výber sa premení na príspevok na podporu turizmu na Kysuciach. Uvedená daň je členským príspevkom mesta do Organizácie cestovného ruchu Kysuce. Viac o organizácii na stránke: http://www.regionkysuce.sk/sk/

Ing. Milan Gura: “Novembrové zasadnutie hodnotím pozitívne. Návrhy vypracované a predložené vedením mesta boli podporené hlasovaním poslancov. Všetky body rokovania boli prijaté a my sa púšťame do ďalšej práce. Máme pred sebou prípravu rozpočtu. Dobré veci sme zachovali. Šport patril vždy medzi moje priority, okrem priamych finančných dotácií sme zachovali aj bezplatné užívanie športovísk v meste Čadca. Zaoberali sme sa aj daňami. Dobrý hospodár myslí dopredu a v prospech občanov. Nebolo preto možné zasahovať a znižovať všetky poplatky. Som rád, že sme našli podporu pri dani za psa. Tá sa zníži pre majiteľov v bytových domoch. Možno sa to nezdá, ale nie je to jednoduché. Na jednej strane som atakovaný psíčkarmi, že platia veľa na druhej strane nepsíčkarmi, nech s majiteľmi psov urobí mesto poriadok. Verím, že uspokojíme obe strany. Mesto plánuje v roku 2018 osadiť nové koše na psie exkrementy a vytvoriť tak lepšie podmienky pre čistotu. Zároveň, ale zo strany Mestskej polície pristúpime k zvýšenej kontrole psíčkarov.“

Ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Čadci sa bude konať vo štvrtok 14. decembra 2017 o 8.30 hod. na Mestskom úrade v Čadci.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk