Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Rodičom budúcich prváčikov

Publikované: 02. 03. 2016 08:20

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2016 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.

Mesto Čadca, ako zriaďovateľ základných škôl - ZŠ Rázusova 2260, ZŠ M.R.Štefánika 2007, ZŠ J.A.Komenského, Komenského ulica 752, ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, ZŠ s MŠ Horelica 429 a ZŠ Milošová u Prívary 477 oznamuje, že zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Mesta Čadca a to:

 • v utorok 5. apríla 2016 od 13,30 do 16,30 hod.
 • v stredu 6. apríla 2016 od 13,30 do 16,30 hod. v budovách základných škôl.

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis (bližšie informácie na web stránke školy). Zvyčajne to je:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list dieťaťa
 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
 • vyplnená prihláška (tú si môžete niekde stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise).

...a čo by mal budúci prváčik vedieť:

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

Zoznam škôl v meste Čadca nájdete na: http://www.mestocadca.sk/kontakty/skoly-a-skolske-zariadenia.html

 

 

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk