Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Rovesnícka prevencia alkoholu, cigariet a drog v rámci projektu "Šanca správnych rozhodnutí"

Publikované: 31. 03. 2016 15:00

Programy primárnej prevencie drogových závislostí, v ktorých aktívne pôsobia vopred pripravení mladí ľudia na svojich rovesníkov, sú určené deťom a mládeži, ktorí ešte nemajú osobnú skúsenosť s užívaním drog . Názory, postoje a správanie rovesníka sú dôležité, lebo ich prostredníctvom si mladý človek ujasňuje vlastný prístup k problémom a situáciám, s ktorými sa musí vyrovnávať.

Takéto aktivity  realizuje Mestská polícia Čadca v spolupráci s  vyškolenými dobrovoľníkmi z klubu mládeže. Ide najmä o starších dobrovoľníkov z 8.-9. tried  základných škôl. Svoje poznatky odovzdávajú rovesníkom zo 4.a 5. tried základných škôl v našom meste.

Priama práca na realizácii aktivít projektu  je spojená s využitím mobilných panelov, na ktorých sú zaujímavé informácie o alkohole, tabaku, drogách a dôsledkoch ich užívania. Taktiež obsahuje rôzne magnetické časti, doplňovačky, fotografie, napr. autentické zábery zdravých pľúc a pľúc fajčiara a pod. Žiaci  pracujú v skupinách, kde sa názorne vzdelávajú a následne formou hry si overujú svoje nadobudnuté schopnosti. Súčasťou interaktívnej tvorivej dielne sú aj okuliare na dennú simuláciu toho, ako vníma svet človek pod vplyvom nižšej alebo vyššej dávky omamnej látky, taktiež protidrogový kufrík s obsahom vzoriek drog a DVD, na ktorom sú zobrazené negatívne účinky drog.

Interaktívna tvorivá dielňa je založená na inovatívnom prístupe riešenia problematiky závislostí. Deti dostanú dostatočný priestor na vyjadrenie vlastných názorov a postojov k jednotlivým látkam. V tomto zmysle je program vysoko otvorený, praktický a flexibilný. Poskytuje široký priestor na realizáciu nielen deťom, ale aj animátorom pri realizácii projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore projektu z Ministerstva zdravotníctva v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít vo výške 5.000,- EUR.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk